lørdag, mai 24, 2008

Hva burde elevene mine kunne nå etter to år med meg? og litt om video i norsken


2IFA er en kjekk gjeng som jeg har hatt i to år, og som jeg skal ha neste år også. Hva slags ambisjoner skal jeg ha for dem? Hva burde de kunne etter at jeg har hatt dem i 2 x 4 x 30 skoletimer? Jeg skal sette opp en detaljert liste for ferdigheter med ulik grad av "måloppnåelse". Jeg tror en ikke kan være tydelig nok på dette. Dette er noe jeg vil komme tilbake til i planleggingen av nytt skoleår (må se hva jeg kan rekke i juni).
Ellers registrerer jeg med interesse mulighetene for å bruke video som verktøy. Jeg bruker selv mye video i forbindelse med evaluering av muntlige presentasjoner (tar som regel alltid opp presentasjonen ved hjelp av mitt lille Casio-kamera), men jeg har også vært med å prøve ut videofilming ved hjelp av mobiltelefon og Jumpcut som er redigeringsverktøy som ligger på nett. Jeg er egentlig usikker på om vi "trenger" de superbillige og superenkle videokameraene som VG skriver om, de har nesten ingen innstillinger, kan ta opp ca en time med god kvalitet, og man laster opp filmen ved hjelp av en usb-kontakt. I Norge vil de vel koste litt under tusenlappen. Det blir et stadig større sprik mellom skolske tekster i norskfaget og nye kommunikasjonsuttrykk.

1 kommentar:

Ingunn sa...

Elevene setter pris på tydelige forventninger, og jeg syns du går foran med et godt eksempel her. Mitt mål i vg1 har vært å lære dem ferdigheter heller enn fakta, selv om det selvsagt henger sammen. Nå ser vi at de bruker mye av det vi har lært dem i andre fag og oppgaver. Photo Story har f.eks. slått veldig an, og er mer brukt enn PPT ved presentasjoner. Dessverre får jeg ikke følge dem videre, for neste år blir det bare vg3 på meg. Jeg har uansett lyst til å lage en tilsvarende liste for dem slik at både de og jeg lettere kan se om vi når målene.