lørdag, mars 10, 2007

Kursing og kontekst


Illustrasjonen er hentet fra fotobloggen til Wesley Fryer. Jeg har stor glede av det han legger ut på Moving at the speed of creativity Jeg registrerer i forbindelse med de siste kursene jeg har hatt, at de tekniske ferdighetene jevnt over begynner å komme på plass. Lærerne har oppnådd en viss grad av fortrolighet, men tilgang til teknologi og fortrolighet med denne, har likevel bare i begrenset grad endret på organisering og praksis vil jeg hevde. Web 2.0 har foreløpig ikke ført til Skole 2.0 for å si det slik. Samtidig er det en erkjennelse av at digitaliseringa "bare kommer". Det er en erkjennelse av at lærestoffet (og annen informasjon vi i dagliglivet trenger (som f.eks. telefonkatalogen)i økende grad ligger på nett. På avdelingsmøtet på skolen idag diskuterte vi den digitale høsten der alle VG1-elever stiller med laptop, en skal kable opp og legge opp strøm i 8-10 nye klasserom nå framover, og det var der og da ingen heftige protester selv om det ble sagt at en ville redusere de trykte norskbøkene med 50%. Så dette skal vi få til.

2 kommentarer:

Arne Olav sa...

Eg har dei same erfaringane som det du her skisserer. Likevel er det ikkje så rart at undervisingspraksisen heng litt etter, med tanke på kor fort utviklinga har gått. Tenk berre kva som har skjedd dei siste 3 åra på web-fronten.

jeanette tranberg sa...

Hei Leif og virtuelvis

Jeg begynte å skrive en kommentar her, men igjen ... den ble til slutt så lang at den endte som egen post på min blogg:
http://ikt-diginalet.blogspot.com/2007/03/undergang-eller-overgang.html#links

:O)