fredag, mars 09, 2007

Hyling og skriking

Ikke uventet er det hyling og skriking rundt prosjektet som dreier seg om den formastelige tanke at lærestoff kan legges ut digitalt og utenom de tradisjonelle forlagskanalene. Det minner om gammal laugsmentalitet. "Vi alene kan og skal formidle lærestoff og fortrinnsvis på gamlemåten."
Følg gjerne diskusjonen på bloggen til BI-amanuensis Espen Andersen eller bloggen til Jon Hoem. Marion Federl- prosjektleder for norsk i NDLA - har skrevet et prinsippielt tilsvar til påstandene fra Berge
Men jeg skal gi Kjell Lars Berge delvis rett i en ting, staten bør være forsiktig med å etablere noe som kan minne om statsforlag. Aftenposten i lederen 13.3. støtter NDLA, og sier:

Men i stedet for å gå fra konseptene når kunnskapsministeren bruker et relativt beskjedent beløp som 15 millioner kroner for å få fortgang i utviklingen, bør forlagene bestrebe seg på selv å posisjonere seg for det voksende digitale markedet.

Når det gjelder norskprosjektet som jeg vil delta i, mener jeg forlagene har mulighet til å lage et produkt: gode, tjukke (!), trykte litteraturantologier, teoristoffet bør ligge på nett (hos NDLA eller andre).

Ingen kommentarer: