onsdag, mars 14, 2007

WikispacesJeg må drive litt reklame for Wikispaces - dette er et veldig smart verktøy! Gratis og med lav brukerterskel.
Imorgen skal 3. klassen min på ny rotere seg gjennom ulike oppgaver. De jobber i grupper på 3, får ca 25 minutter på hver oppgave. Når gongongen lyder, overtar de foregående gruppe sin tekst og utvikler den videre. Følg gjerne med på dette! Wikitekstene danner grunnlag for de muntlige prøvene vi skal avvikle i slutten av april. -
I etterkant: Det elevene i noen grad gjorde idag, var å skrive av og kopiere. Tanken deres tror jeg var, hvorfor "skrive om" det andre hadde formulert så fint og flott? Vel, jeg setter det litt på spissen, de leste til dels hverandres tekster, de gjorde visse endringer, men ikke helt slik jeg i min ideelle wikispace-verden helst hadde sett det. Ellers har de blitt ganske flittige når det gjelder opplenking, spesielt til Wikipedia. Avskrift og kopiering, det er forøvrig det jeg som lærer ofte gjør når jeg forbereder meg (eksempelvis når jeg lager en powerpoint-presentasjon - det blir litt klipping og liming i tidsklemma), men jeg prøver å huske å oppgi kildene jeg har brukt. Finner jeg en nesten fiks ferdig powerpoint på nettet, bruker jeg den glatt med antakelig noen små endringer, men det er ikke så lenge siden jeg serverte elevene en powerpoint på dansk, nynorsk og bokmål. Jeg hadde klippet og redigert, men hadde ikke tid til oversette den til en målform (reuse, remix). Antakelig bør en ha et wikipedia-kurs om skriving og opphavsrett i og med at en her publiserer på nett.
Andre måter å gjøre det på? At elevene i løpet av en periode får ansvar for et visst antall artikler, at det er en del av deres faglige portefølje der de må følge regler for artikkelskriving og kildebruk? Uansett er målet at de skal ha laget en type brukstekst de vil gå tilbake til - en tekst de ikke bare har skrevet for meg.
Ellersl registrerer jeg at Skolenettet nå har lagt ut artikkelen jeg skrev om fotoblogging og om Google docs. Jeg bør prøve å komme igang artikkel fem og seks til helgen.

5 kommentarer:

Arne Olav sa...

Spennande prosjekt. Avviklar du dei munnlege prøvene direkte i relasjon til temaa i desse wikitekstane?

Leif Harboe sa...

Jeg skal gjøre flere ting siste uka i april, vi skal lage noe som minner om en muntlig eksamen (jeg får helt sikkert opp et parti i denne klassen), de skal ha en prøve som teller 30% (og hvor de kan velge mellom en skriftlig o en muntlig prøve). Antakelig gjør jeg det slik at jeg lager 20 oppgaver/temaer, men at hver elev får beskjed om at han/hun skal forberede seg på fire-fem og så trekker en av dem. Men det spørs om eksempelvis diktet "Metope" blir for heavy

Anonym sa...

Dette høres spennende ut! Jeg er selv Wikipedia-bruker, og jeg har lenge gått og tenkt på om jeg skal forsøke å bruke wiki-teknologi i undervisninga. Har du opplevd noen begrensninger med Wikispaces i forhold til andre wiki-baserte verktøy (sammenlign gjerne med funksjonaliteten i Wikipedia/MediaWiki)?

Leif Harboe sa...

Jeg antar at en kan lage mye mer fancy ting i Wikispaces enn det vi gjør. Men det forutsetter antakelig at man vet litt om HTML-kode osv. Det er dessuten enkelt å innkapsle video fra Google eller Youtube (som forøvrig skolen igår sperra). Uansett er brukerterskelen lav og den versjonen vi bruker reklamefri. Jeg vil nok gjøre en ny vurdering til sommeren i forhold til andre verktøy. Google har eksempelvis kjøpt opp Jotspot, og når de gjør det, er det fordi dette er noen smarte greier. Det som egentlig interesserer meg mest i forhold til wikiteknologi, er hvorvidt hver elev bør ha sin wiki som han/hun bygger opp i løpet av skoleåret. Kanskje wiki'en burde utgjøre 30% av vurderingsgrunnlaget?

Anonym sa...

Interessant! Hvis Google har kjøpt Jotspot, blir det sikkert mulig å lage sin egen wiki gjennom google-kontoen etterhvert! Var ikke klar over det...

Ellers hvis en har tilgang på en egen server (eneste krav er at serveren har php), kan jeg anbefale DokuWiki. Bruker det selv på min hjemmeside. Ganske greit å sette opp, og veldig mye god funksjonalitet. Bra støtte for norsk også.