lørdag, februar 03, 2007

Zoho

Må huske å sjekke ut Zoho:
jeg var fascinert av Microsofts OneNote som vel egentlig aldri tok helt av. Jeg var nysgjerrig på hvordan en kreativt kunne sette sammen ulike medieelementer, men jeg oppfatta systemet som for lukka, og - som det står i Wikipedia-artikkelen, en får antakelig størst uttelling hvis en har en tablet pc som vel heller ikke har slått skikkelig gjennom.
Nå kommer Zoho med noe veldig spennende, og jeg siterer PC World:
Like OneNote, Notebook gives you a tabbed virtual notebook full of pages that you can put stuff on, including words, shapes, and imported graphics...but that's just for starters. You can also embed external files, Web pages, and word processing and spreadsheet snippets, or bring in RSS feeds, audio, and video. In other words, a Notebook notebook can be a remarkably rich document.

Like any Web 2.0 application worth its salt, Notebook lets you collaborate by providing other folks with access to both full notebooks and parts of them, and you can publish Notebook pages to the Web so anyone can see them without signing up with Zoho. All of which gives it the potential to do some interesting things that OneNote can't.

1 kommentar:

Arne Hanevik sa...

Ja, dette blir nok en web 3.0 sak. Regner med at du holder oss faste lesere av bloggen din løpende informert!