tirsdag, desember 19, 2006

Steindaud tekst


Sorry Camilla, men Amtmandens døttre er en steindaud tekst- to ganger de siste ukene har jeg opplevd at tekster har en språklig utforming som effektivt blokkerer enhver bruk i skolen, det gjelder En folkefiende og nå for noen minutter siden: Amtmandens døttre. La meg sitere en perle (som også står gjengitt i læreboka vi bruker):
Ja, Virkeligheden har sine geniale Momenter, betydningsfulde, poetiske, kunstnerisk fuldendte Momenter, hvori Tilværelsen, midt i sin Hverdagsdvale, pludselig slaar ud i Blomst og Duft. Men den har ogsaa Momenter, Sammenstød, Kombinationer af Begivenheder, der fremtræder saa fatale, saa uheldvarslende, med en saa skjærende Ironi, at man maa holde meget fast ved Troen paa, at ogsaa disse er Led i et alkjærligt og alvist Forsyns Styrelse; thi de ser snarere ud som et Stykke af et Digt, udtænkt i en Dæmons opfindsomme Hjerne.Og denne Dæmon! Vi kjender alle dens Navn. Det klinger saa uskyldig prosaisk, som om det ikke var noget at ængste sig for. Vi kalder den: Tilfældighed. I Mandens Liv en Slags Husnisse, en brydsom Spilopmager, som han dog kjækt kan være paa sin Post imod og efter Omstændighederne betvinge. I Kvindens Liv en forfærdelig Magt, til hvem hun paa Naade og Unaade maa overgive sig, stum og viljeløs.
Ganske godt sagt hvis man klarer å trenge gjennom de utrolig lange setningene og snirklete utbroderingene.

Ingen kommentarer: