tirsdag, desember 05, 2006

overgang fra agrar- til industri- til ?-samfunn

Hva kjennetegnet det norske samfunnet ca 1860?
Hva kjenntegnet det norske samfunnet ca 1980? Når sluttet man å bygge skip på Aker brygge?
Hva kjennetegner det norske samfunnet ca 2020?
En vanlig påstand - at det norske skolesystemet er tilpasset industrisamfunnet? Hvorfor?
*undervisningen er ikke "skreddersydd" (tailormade) eller tilpasset den enkelte (selv om man påstår det) - "likhetsskolen" vil si at skolen er mer eller mindre lik for alle.
*undervisningen er lagt opp i stor grad på den måten at alle skal lære omtrent det samme, omtrent i samme tempo, samtidig (en har manglet verktøyene for å kunne organisere mer individuelle læringsforløp) (samlebånd) -
*undervisningen handler om formell kompetanse, sertifikater, sortering og tar i liten grad inn over seg at en økende del av av læringa er uformell og ikke skjer på skolen
*undervisninga har i liten grad begynt å anvende informasjonsteknologi (tenk Norge på 1980-tallet)
*Skolen har en top-down organisering, linjeledelse (ikke prosjektledelse) med fokus på kvalitetssikring av rutiner.

Se her gjerne Eldar Dybviks leserinnlegg: "Trenger vi egentlig skolebygg?"

Vel, mer kommer....

Ingen kommentarer: