onsdag, desember 20, 2006

17 millioner til norsk og naturfag

Penger til digitale læremidler er nå fordelt, det er for meg litt uklart hvem som har fått hva, men uansett har en satt av 17 millioner for at det skal foreligge komplette digitale læremidler i naturfag og norsk høsten 2007.
Jeg skal være med på et oppstartsmøte i Oslo 8. januar der en skal vel primært fokusere på tekniske løsninger. Selv er jeg mest opptatt av at en raskt må sette igang skrive-/produksjonsgrupper som i realiteten vil ha 4-5 måneder på seg. Det gjør at en for fase 1 ikke har tid til en langdryg utvelgelsesprosess.

Ingen kommentarer: