søndag, april 22, 2012

Å lære i teknologitunge omgivelser

Dette skoleåret har en kollega og jeg vært i alle Vg1 og Vg2 klassene og hatt et opplegg om forutsetninger for å lykkes best mulig på skolen men også med et læringsperspektiv som strekker seg utover skolen.
 Vi snakker gjerne om "21 century skills", og det er dette som ligger til grunn for opplegget vårt uten at jeg går i detaljer her.
Vi har hatt 5 timer i Vg1 og 3 timer i Vg2. Elevene har fått noen refleksjonsoppgaver, jeg har videre laget noen videoer ettersom vi også kommer inn på dataverktøy de bør kjenne til. Det er krevende for elevene å jobbe og lære  i et teknologitunge omgivelser. Teknologien representerer enorme muligheter  for læring, men  og fristelser, distraksjoner og avsporinger. En må utvikle teknikker for å holde fokus, og jeg har tidligere kommentert Pomodoro-teknikken som vi oppdaget i løpet av dette skoleåret. Det er noe av det som en del av elevene har plukket opp.  Her er noen tilbakemeldinger fra elever med enkelte kommentarer fra min side:Jente: Hei :)
eg synes at dette opplegget har vore svært lærerikt og eg har fått hørrt om måter å jobbe på som eg aldri hadde hørt om før. Eg har tatt i bruk enkelte av desse metodane og synes at det verker bra. Eg har begynnt å bruke tida mi mykje betre og får gjort mykje meir enn det eg fekk gjort før. Eg har lært at det beste er å jobbe jamt å ikkje øve på ein prøve dagen før. Unngå skippertak med andre ord.

Kommentar: bevissthet om tidsbruk har vært noe vi har snakket mye om, det er ikke nok å være tilstede, det handler om fokus og kvalitet.


Gutt:

Mykje har vore gildt å høyre om, men eg trur ikkje at eg kjem til å bruke noko av det, kanskje evernote i såfall. Eg synast at mine metodar er gode nok for meg.

Kommentar: Det er selvsagt ikke slik at elevene skal forkaste måtene de har jobbet på, men vi forsøker å skape en bevissthet om at en hele tida må vurdere om man kan jobbe på en mer rasjonell måte og kanskje og bruke andre (data-)verktøy

Gutt:
Har lært hvordan jeg letterer kan konsentrere meg, og noen av måtene har faktisk hjulpet.

Kommentar: Vi oppdaget i løpet av kurset som sagt noe som kalles for Pomodoro-metoden, og har formidlet den videre til elevene. Det går ut på å bedre håndtere distraksjoner og ukonsentrerthet.

Jente:
Eg syns det var veldig bra opplegg, eg har begynt og bruka evernote litt, og har og begynt og bruke promodor teknikken og syns det funka bra :D Eg syns det var veldig mane gode tips, som eg er sikker på at eg komme til å bruka fram igjønå

Kommentar: Evernote, en måte å organisere, notere og strukturere notater, nettsider osv på er at av 4-5 dataverktøy som vi har demonstrert og oppfordret elevene til å prøve ut.

Jente:
Noe av det vi har gjennomgått har vært interresant, men ikke alt. Jeg har brukt evernote et par ganger, men jeg har ikke brukt de andre programmene noe særlig.

Kommentar: Jeg har ikke regnet med at elevene hiver seg over alt vi presenterer, men det er likevel et poeng at de får høre om verktøy til samarbeid, databaserte tankekart, Simplenote m.m. Noen vil kanskje seinere komme tilbake til disse.  Det er ikke sikkert de ser poenget med én gang.

Jente
Jeg syntes dette har vert veligt bra. Jeg har lært ganske så mye om hvordan jeg kan kossentrere meg bedre, å oppnå bedre karrakterer.
Jeg syntes Evernote å Piratepad er veldig bra sider, der man kan legge ut blider eller hjelpe en annen med oppgaver osv.  Jeg syntes også dend er klokka var vellykket, siden du skrur den på 15 min, så jobber du med oppgever elel hva nå enn du skal. DEr etter har du pause å fortsetter slik.
Jeg kommer til å bruke Piratepad å Evernote, videre. Deffinitivt! Dette fikk vert  fall opp min motivasjon til å jobbe med skole arbeid osv!

Gutt
Eg syns eg har i desse timane oppdaga kor mange forskjellige måtar det er å lære stoff på, korleis eg kan forandra på nokon av dei dårlege vanene mine.  Det har vore lærerikt og vist meg at den metoden eg bruker ikkje er fullt så gode. Det der med pomodoro-knepet er noko eg har prøvd. Eg har ikkje gjort så veldig mykje, men har litt lyst, men har ikkje fått meg til å prøva ut andre ting.

Gutt
Jeg synes at vi har gått gjennom noe interresant og noe kjedelig. Foreløpig har jeg ikke tatt i bruk noe, men det kan hende jeg tar det i bruk senere.

Gutt
det virker godt men eg har ikkje jort noge ennå, he tenkt å prøva men eg tvile på at eg kjæme te ¨jer detKommentar: Noen elever er i komfortsonen, de får kanskje sine 3-ere uten å anstrenge seg for mye, og ser ikke helt poenget med endring. Det er ikke overraskende. Håper er at noen vil våkne opp av tornerosesøvnen, kanskje vi har bidratt til at noen våkner litt tidligere enn de ellers ville ha gjort?

Ingen kommentarer: