søndag, april 29, 2012

Løkkeskrift eller stavskrift eller?

Hva får elevene av systematisk tastaturopplæring? La oss se på  det som står i læreplanen for norsk:

Etter 2. årstrinn skal eleven kunne:


bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur
bruke datamaskinen til tekstskaping

Etter 4. årstrinn skal eleven kunne:

skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift
.......
foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Etter 7. årstrinn skal eleven kunne:
bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster

Etter 10. årstrinn skal eleven kunne:
bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid


Jeg registrerer at mange elever i videregående skole skriver seint når de bruker tastatur, mange må se på tastaturet når de skriver, og de klarer med andre ord ikke å lytte, se  og skrive samtidig. Det å se på tavla eller se på en Powerpoint, lytte til hva læreren sier, se på en film og gjøre notater samtidig, krever ikke bare at man er motivert, men at man har utviklet grunnleggende motoriske ferdigheter og at man har trent seg opp slik at man kan skrive forholdsvis raskt. Mange elever skriver så seint, at de velger å ikke notere. Dårlige tastaturferdigheter er et vesentlig handicap i deres læringsarbeid!
Før kunnskapsløftet hadde elever på almennfag et fag der touchtrening var en modul. Personlig ønsker jeg ikke et slikt fag tilbake, men jeg ønsker at tastaturtreningen kommer tilbake, men da ikke tilbake til Vg1, men til 4. årstrinn på barnetrinnet  hvor det alt står at elevene skal kunne "skape tekster..... ved hjelp av digitale verktøy".  Det er nå utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter, jeg  synes vel at en her burde være tydelig på hvor viktig og grunnleggende tastaturtreningen er, det er en grunnleggende ferdighet i ALLE fag.
Skal jeg være litt polemisk, synes jeg det er så mye tull og tøys man bruker tid på i skolen, at derimot ikke alle elever alt på barnetrinnet får en systematisk tastaturtrening, er for meg helt ubegripelig. Tydelige formuleringer om at elever skal trene på tastaturet,  innebærer imidlertid at man på barnetrinnet på mange skoler, må skaffe mer utstyr slik at en slik opplæring skal kunne gjennomføres. Det innebærer også at lærerne selv er gode og forbilledlige tastaturbrukere. Dette er kanskje for utfordrende på skoleverket.
Hvor mange timer trenger elevene for å lære seg en grunnleggende teknikk? Man kommer vel et stykke på vei i løpet av 40 timer?
Er det skoler som her satser målretta? Eller - gjelder det i første omgang løkkeskrift og stavskrift det sates på?  Får de som kurses i skriveopplæring kurs i hvordan undervise touch (men da må de jo kunne det selv først)? Men det er ikke nok å kurse elever på 4. trinn, det må trimmes og vitaliseres også seinere.  Hvordan forstår man "skriveopplæring" i dag? Handler det først og fremst om å lære elevene "funksjonell håndskrift"?
(Jeg får ellers understreke at jeg er veldig klar over at skriveopplæring eller "tekstskaping" handler om mye annet enn om man velger blyant eller tastatur, men veien til tekstskapingen skjer nå en gang mellom noen fysiske verkøy. Men takk for påminning på Twitter )

(Flickr) DFID - UK Department for International Development's photostream 


4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi har nettopp hatt diskusjonen om løkkeskrift eller stavskrift på vår skole. Jeg sa at det var mer relevant å diskutere Times New Roman eller Arial. Men jeg ble bedt om å sette meg i romskipet mitt. Jeg skal ta med dette innlegget videre.

hilde melby sa...

Kjenner dere til Arne Tragetons bok om bruk av datamaskiner i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen, "Å skrive seg til lesing. IKT i småskolen"? Hovedpoenget er at små barn ofte kan knekke bokstavkoden raskere ved bruk av tastatur og at også skriveferdighetene deres kan bli enda bedre.

Hva angår løkke- og stavskrift, så ble det skrevet en hoveoppgave i nordisk i 1999 som undersøkte sammenhengen mellom sær-samskrivingsfeil og håndskriftsform. Roar Walsmness kom fram til at det var en sammenheng, færre særskrivingsfeil ved løkkeskrift, noe som kanskje kan tyde på en slags kinestetisk hukommelse. Ettersom PC-bruk er så sentralt, er det kanskje viktig å trene opp den kinestetiske hukommelsen ved tastaturbruk og ikke utsette den helt til senere?

Leif Harboe sa...

Enig, å skrive på tastatur handler også om en form for kinestetikk, HIlde.

Aud Venke sa...

Vi er ferdig med diskusjonen løkke-eller stavskrift og landa for nokre år sidan. No har vi faktisk begynt diskusjonen om touchmetoden og eg blir ikkje forundra om vi snart har laga ein plan...