tirsdag, april 24, 2012

Eks. på hybridundervisning (litteraturhistorie og kildebruk)

Til høsten skal jeg antakelig ha en arbeidsdag i uka uten undervisning med tanke på å ha bedre kapasitet til å holde eksterne kurs, men også med tanke på å kunne komme litt lenger med prosjektet mitt som går på utvikling av nettressurser i norsk. Denne våren har jeg hatt en økende pågang av privatister som ønsker hjelp til å ta norsk på egenhånd (grunnene til at de ønsker det kan være så mange), og jeg har da sydd sammen ulike pakker ut i fra de ulike behovene privatistene måtte ha. Et element i dette har vært å lage nettleksjoner som brukes sammen med andre læremidler.
Det er selvsagt ambisiøst å si noe om emnet jeg forsøker å si noe om (etterkrigslitteratur m.m) i løpet av 30 minutter, men det får stå til. Tanken min er at det er et supplement til andre framstillinger. Jeg legger også ved en noe oppdatert miniforlesning om kildebruk. Også den er et supplement til andre framstillinger. De er laget i Keynote ("Powerpoint for Mac"), eksportert som quicktime og så lastet opp i Vimeo.

Ingen kommentarer: