fredag, april 15, 2011

Bare én karakter i norsk?

Vi får se om Forum for norskfaget får gjennomslag for sine gode tanker hos Udir og departement, vi er fem skoler i Rogaland som nå har søknad inne om én karakter i norsk på Vg1 og Vg2. Vi venter på svar, og håper at vi kan gå i gang med dette alt fra skoleåret 2011/2012. Jeg antar at vi da vil legge spesiell vekt på sidemålet i Vg2 - hvis vi da får lov! Andre som har søknad inne?

Ellers så kom jeg via bloggen til Hilde Melby over denne Gyldendalsiden med diverse ressurser, blant annet en del tips til fordypningsemner m.m.
Jeg vil også tro at sida med skjemaer for lese- og læringsstrategier vil kunne være nyttig for noen.
Ressursen om analyse av sakprosa skulle jeg gjerne vært klar over litt tidligere dette skoleåret, men jeg er forespeilet både påbygg og Vg3 i norsk neste år, så det blir nye sjanser!

2 kommentarer:

Marit sa...

Vi har også søknad inne, Bodø vgs.

Inger Marie sa...

Vi som bruker Panorama som lærebok har lenge nytt godt av alt det gode stoffet som ligger på nettstedet til læreboka. Det aller beste er at det er gratis.
Jeg er ikke så sikker på at det gagner faget vårt å få en karakter. Det er kanskje klokere å legge arbeid i å få ned timetallet vi skal undervise for å ha full jobb.