torsdag, april 14, 2011

Lettere oppgaver til eksamen i mai?

Jeg ble tilfeldigvis klar over at oppgaveformuleringene til elevene i noen grad endres nå til eksamen i norsk hovedmål og sidemål i følge et rundskriv fra Udir som inntil nå i kveld, var helt ukjent for meg. Var det ukjent for andre kolleger også? Jeg misliker når jeg oppdager informasjon på dette på en ganske tilfeldig måten. Hvordan er egentlig informasjonsflyten mellom Udir og den enkelte lærer? I hvor mange ledd går det?

Elevene får oppgaver som i utgangspunktet  ikke avviker særlig fra det vi kjenner, men så får de samtidig noen tips om hvordan de bør løse oppgaven.  Med dette vil kanskje  noen færre elever bomme på oppgavene, samtidig er det kanskje å forvente at elever etter 13 år med norsk ikke skulle behøve å få en slags oppskrift? Vil det være tilsvarende i andre fag? "Når du løser denne matematikkoppgaven, bør du huske på at....."?


Det vil da kunne se slik ut i følge Udir:

Eksempel 1
Vedlegg: Tekst X og tekst Y
Tolk og sammenlikn de to tekstene.
Kommentar
Du skal skrive om form og innhold i begge tekstene, og du skal skrive omtrent like
mye om hver tekst. Du bør sammenligne både formelle og innholdsmessige sider
ved tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. For å vise høy grad
av måloppnåing bør du gjøre greie for språklige virkemiddel på en presis og
oversiktlig måte.

Eksempel 2
Vedlegg: Tekst X
Analyser den sammensatte teksten. Bruk begreper fra retorikken.
Kommentar
Du skal skrive om både tekst og bilde, og om samspillet mellom dem. I analysen
er det viktigere at du forstår de begrepene du bruker enn at du bruker mange
faguttrykk. For å vise høy grad av måloppnåelse bør du bruke fagspråk på en
relevant og presis måte, og på den måten forklare hvordan teksten
kommuniserer.

(Bildet er hentet fra Facebook)

2 kommentarer:

Aud Venke sa...

Etter at Udir oppdaga internett, trur dei at bare dei legg eit rundskriv, eit notat på nettsida er skoleNoreg endra på 1-2-3...

Interessant lesing om eksamen. Kan det vere eit forsøk på å skrive ka som er vurderingskriterier? eller er det putehjelp til dei håpefulle?

Marit sa...

Denne informasjonen står i årets vurderingsveiledning, som ble lagt ut på Udir i februar/mars. Jeg er fagkoordinator hos oss og ble gjort oppmerksom på av skoleeier at det var større endringer enn vanlig i vurderingsveiledningene i uke 11, så vi har hatt det oppe i seksjonen. Det bør abslutt finnes rutiner som sørger for at alle får denne informasjonen. Vi har lagt inn tilsvarende kommentarer i oppgavesettene til heldagsprøvene i norsk etter at rundskrivet kom.