torsdag, januar 07, 2010

Hjemmestil eller skolestil? (+lenke til videokommentar til Tatt av kvinnen)


(Fra dagens videoproduksjon: Jeg kommenter filmen Tatt av kvinnen - quicktimefil som også kan avspilles på iPod)
På et norskmøte jeg deltok på her om dagen blusset debatten om skolestiler versus hjemmestiler nok en gang opp. Det er ikke vanskelig å forstå at mange lærere men også elever synes det er ganske greit at tekstene som produseres i norskfaget er skolestiler under eksamenslignende forhold.
For læreren: en regner med at en har rimelig god kontroll over hvem som har produsert teksten
For eleven: en slipper stresset med å sitte og skrive i egen fritid, dessuten vil heldagsprøver for noen elever innebære at de leverer halv ti.
Noen skoler kombinerer hjemme- og skolestiler, men legger lite vekt på hjemmearbeidet når karakterer kan settes ("man kan jo ikke være helt sikker på hvem som har produsert teksten"). Noen skoler kjører hjemmestiler i 2,5 år, men i den viktige og "avgjørende" vårterminen i 3. klasse kjører en kun skolestiler.
Hva er status på din skole nå? Jeg vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan dere gjør dette i vgs.
På de fleste studier er det vanlige med hjemmeeksamen i alle fall deler av studiet. En gir oppgaver der studentene må sette seg inn i stoff, innhente informasjon og bearbeide teksten. Det er ikke uvanlig at en får veiledning underveis. Kompetanse i god kildebruk er viktig. Dette gjelder studier på alle nivåer. Som spanskstudent satt jeg i mai 2009 og satte meg inn i et snevert område, mexicansk historie på slutten av 1800-tallet, og skrev 12-15 sider på spansk. Jeg fikk en innfødt til å rydde vekk de verste feilene, men det var likefullt min tekst, og karakteren ble ikke all verdens, men det var spennende å jobbe seg inn i noe veldig smalt - på spansk. Nå i høst var det derimot en 6 timers skoleeksamen i spansk grammatikk og oversettelse. Til våren igjen er det spansk litteratur jeg skal ta der jeg skal skrive tre tekster, få veiledning på dem for så å velge to av dem som jeg skal bearbeide videre. Disse to tekstene utgjør halvparten av grunnlaget for eksamen i spansk litteratur.
Dette er jo grunnleggende for all tekstproduksjon (med unntak av norskstiler) - at tekster skrives over tid - at en har tilgang på hjelpemidler - inkludert konsulenter. Boka mi som nå går i trykken denne eller neste uke, er skrevet av meg. Men jeg har hatt en konsulent på innholdet og to konsulenter på språket. I tillegget har jeg hatt to redaktører i forlaget som har fulgt manuset fra utkast til endelig tekst. Likevel - det er min bok.
I norskfaget er vi pressa på tid, og det er et stort vurderingstrykk (noe som er gjentatt til det kjedsommeligste), det gjør at ideelle forestillinger av og til med vike for mer pragmatiske. Jeg tror likevel en må tenke prøve- og vurderingsformer som:
  • fremmer læring (f. eks. i informasjonsinnhenting, skriving med veiledning og innspill)
  • ikke alltid kopierer eksamen (en bør tvert imot utnytte mulighetene en har når en ikke står under et rigid eksamenregime, som f.eks. at en tekst kan skrives over tid)
  • som åpner for et vidt spekter av teksttyper (alt fra blogg, til wikier, photostorier, til bidrag inn i Wikipedia, til novelle, kåseri, essay, fagartikkel osv osv.).
Men hva er status på din skole?

3 kommentarer:

Ellen sa...

Hos oss på Frogn skrives det stort sett bare skolestiler. Litt av dette skyldes vel kanskje at vi kan gjøre dette og få det eksamensnært - vi har fagdager der alle uketimene er slått sammen. Samtidig er det vel en del lærere som er i mot lekser og hjemmearbeid, både fordi det er vanskelig å sjekke hvem som har gjort arbeidet og det kan være vanskelig å få inn arbeidet fra en del av elevene.

Seinest på mandag fikk jeg likevel gleden av å være i andre enden av en elevs frustrerte lufting av at han ønsket seg hjemmearbeid så han kunne få gjøre ting ordentlig og gå og tygge litt, og det gjorde i alle fall meg oppmerksom på densiden av det også. Jeg hadde jo alltid hjemmestil da jeg gikk på skolen, og Pappa var min faste tålmodige konsulent. På mange måter var det jo konsulentsamtalene med ham som ga læringa, særlig fordi tipsene han ga meg ofte stemte godt med de kommentarene som læreren ga meg - jeg så jo ofte særlig etter der vi hadde hatt diskusjoner om endringer i teksten.

Det er en del som bruker det argumentet om at vi må unngå hjemmearbeid fordi det er så urettferdig at noen elever har foreldre som er flinkere til å hjelpe til, er norsklærere, har akademisk bakgrunn, whatever, men vet du, det er rett og slett forskjell på oss, og det må vi bare leve med.

Unknown sa...

På vår skole skulle det planlegges en stor heldagsprøve ifm særemnet i norsk - så og så mange sider av hjelpemidler var tillatt - ikke nett.

Men man tok ikke høyde for at det på en pc kan ligge flere tusen sider læreren ikke har kontroll på - både på skoleserver og lokalt, ja og så disse små USB-pennene da for ikke å si mobilt bredbånd - eller andre typer trådløse nettverk rundt skolen...

Dette er ikke lett - det letteste for noen er rett og slett å gå over til penn og papir. Det skal visst være et framskritt...
- - -

Min løsning - som ikke er min, men antakelig din for et par år siden - er å tenke HELT nytt og lage en helt ny type norskoppgaver der man rett og slett har nett-tilgang. Da må ikke oppgavene kunne googles. Hvordan man gjør med kommunikasjon mellom elever eller elever og utenforstående, får man evt. diskutere.

Slik digital norskkompetanse (for å lage slike oppgaver) finnes antakelig bare på grunnplanet blant en del norsklærere (stadig flere), ikke blant skolelederne, ikke i fylket, ikke i Udir, ikke i Dep (så langt jeg har erfart) - og min egen fagforening lever etter devisen om at alt før var bra, nåtiden kan man leve med mens fremtiden er man imot. Trist.

Skoleinstansene nevnt over, er rett og slett innhentet av sine egne skolereformer - om de har malt seg opp i et hjørne, gjenstår å se.

De som klager over at ting i skolen får for fort, tar feil - det går for sent. Etter 3 år med K06 undervises det i stort monn i norsk skole som før er min tese - ja jeg er ikke en gang sikker på om R94 er implementert.

Og å dele ut bærbare pc-er til alle elever når lærer overhodet ikke er digitalt kompetent, er enda tristere.

www.knutmichelsen.no

Arne Reidar Hæåk sa...

På påbygg hos oss har vi terminprøver på skolen i slutten av 1. og 2.termin. Utover det har vi innleveringer der elevene skriver litt på skolen og litt hjemme. Det gir mulighet til veiledning underveis. For elever som tar påbygg mener jeg det er helt nødvendig at de får denne muligheten til veiledning og at det gir bedre læring enn hvis de bare har skolestiler. Det hender også jeg gir kommentar på en innlevering og lar de som ønsker det levere en ny versjon. Det kan bli mye arbeid, men nå i vårterminen har jeg tenkt å gi den muligheten på korttekster.

Jeg har få eksempler på at elever ikke leverer egenproduserte tekster (kan selvsagt være jeg er lettlurt), men en del eksempler på dårlig kildebruk.
Jeg tror de som ønsker å lære, skjønner at de ikke lærer noe av å ikke skrive selv. På terminprøvene må de uansett gjøre det.