fredag, januar 15, 2010

Arbeid med fordypningsemnet


Akkurat nå er jeg travelt opptatt med å veilede elever som har valgt fordypningsemner. Veiledningen skjer delvis på dette Google-dokumentet. Jeg har også brukt en del tid på å skrive på en liten ressurs om adaptasjon. Jeg har stor glede av boka til Arne Engelstad (Fra bok til film - Om adaptasjoner av litterære tekster), men jeg forsøker å lage et digitalt notat som er noe lettere i formen enn Engelstads bok som vi dessuten bare har ett eksemplar av.
Etter forrige utblåsning om vurdering lurer jeg på om flg modell vil være gjennomførbar

Vg1 og Vg2 norsk
høst
en tekst i flere faser med uformell tilbakemelding (responsgrupper) - ingen karakter. Fokus på trening og opplæring
halvdagstekst - skole - karakter
vår
tilsvarende - underveiskarakteren til våren settes på bakgrunn av to tekster (den før jul og den på våren). Elever som har bomma helt på oppgave kan jo få ny sjanse

En gjør det samme både når det gjelder hovedmål og sidemål. En må prøve å få fokuset vekk fra karakter og heller fokuset på de ferdigheter som skal opptrenes. Noen vil kanskje i tillegg ha bloggskriving uten karakter.

Vg3
Tilsvarende som for Vg1 og Vg2 om høsten, men to skolestiler om våren hvorav en heldags.

Jeg tror en må ha et ambisjonsnivå som står i stil med betalingen og timeressursen en får. Det bør være slik at minst 85% av ressursene brukes på opplæring, og så lite som mulig på formell vurdering med karakter.

Ingen kommentarer: