søndag, juni 01, 2008

Men kva skjer når demokratiet falmar og går inn i eit evegvarande koma?.." (stilretting 2)

 • "Det er jo ikkje akkurat noen løyndom dei unge sine miljø i dag er prega av konflikter og gnissingar..."
 • "Det er jo sant at det er bra å bu i Noreg, spesielt når ein tenker på den tredje verda med svolt, naud og regime som tenker på å kjøpe gammalt militær utstyr frå vesten....."
 • "Nokon er berre så desperate for å blir meir enn godtatt i samfunnet at dei kastar sleggja rundt om i alle krikar og korkar, desperate etter å treffe ein eller ann svak person, som er lett å knekke...."
 • "Det er vanskelig for ein strekt truande muslim å intrigere seg i eit samfunn...."
 • "Trekk så Internett dei unge med inn i denne tidsklemma som vi høyrer så mykje om?..."
 • "...vi må bli flinkere til å sjå til at dei rette konskevensane kjem til rett tid. Slik det ser ut nå så surfar dei unge, mens dei gamle lig på stranda og solar seg. Er det slik vi vil ha det?.."
 • "Nokon tyr til vald, enten det gjeld rent økonomisk, eller kjenslesaker...."
 • "For mange har Internett blitt ein avhengnad som ofte skaper problem innad i personen....."
 • "Med eit slikt middel og slike ungdomar som flittige studenter, kjem samfunnsutviklinga til gå fremøve i stor fart. Er framtida i dag?...."
 • "Det er vanskeleg å si kven som overgripar vaksne, det er sprett med tanke på alder...."
 • "Eg stemmar for eit valdsfritt Noreg!...." (Jeg stemmer for et sidemålsfritt Norge...)
 • ".. det utvalet er nesten heilt vanlege menneske, vi kjennar dei som politikarar"

2 kommentarer:

EinarB sa...

Mange interessante meninger fra praksisfeltet her! Elevene har bare litt vanskelig for å få fram budskapet, ettersom det (føles som det) skal tegnes opp med gotiske bokstaver.

Hvilke absurde øvelser er det vi driver med i Det Norsk Skolevesen?

Marita sa...

Solhjell, Giske og Lomheim burde vært utfordra til å være sensorer i sidemål før de legger fram den siste språkmeldinga... Lykke til med de neste bunkene, og utrolig bra at du tar deg tid til å skrive gullkorn:).