onsdag, juni 04, 2008

Læremidler 08/09

Ingunn skriver om prosessen rundt valg av læremidler på Sandvika vgs. og det er vel tilsvarende på mange skoler - spesielt vi som skal ha Vg3. Vi har ventet på de nye lærebøkene, og foretar i disse dager et valg. Jeg skal bare ha norsk, og følger ikke med i andre fag.
Vi har et system med utlånsbøker - elevene disponerer bøkene for skoleåret, og leverer dem inn nå denne uka. I utgangspunktet har vi penger til å fornye lærebøkene etter tre år. De holder sikkert både fire og fem.
Noen skoler er opptatt av at elevene i norskfaget skal beholde bøkene for Vg1 og Vg2 - vi legger ikke opp til det. Om det er av pedagogiske eller økonomiske årsaker vet jeg ikke. Hvis skolen skal operere med triple utlånssett vil det si 380 000 kroner ekstra (400 x 475 x 2).
Det jeg da ser vil være et behov for elevene, er et antall gode fagartikler fra Vg2-pensumet som ligger på nett. Vi er et stort (nett-)kollektiv av norskspesialister - så det bør vi få til. NDLA setter også igang her, mener jeg.
I og med at vi da har utlånssett for Vg1 vil ikke problemstillingen vår stå mellom NDLA og lærebok - foreløpig. Det er først om et par år at dette blir en reell problemstilling.
Ellers mener jeg å fornemme et viss motvilje mot Lokus. Jeg har ikke vært Lokus-bruker, men jeg tror uansett at betalingsnettsteder som krever ekstra innlogging ikke vil ha framtida for seg. Det måtte være at en fikk tilgang til Lokus gjennom læringsplattformen. (Får en det?) Et nettsted skal være uhyre bra for at vi skal kjøpe tilgang år etter år. Så når jeg overhører diskusjoner om valg at læremiddel, teller det i andre forlags favør at de har bok + gratis nettsted.
Når det gjelder bok for Vg3, tror jeg Cappelen/Spenn ligger brukbart an. Jeg tror ikke det er veldig stor forskjell på eksempelvis Tema og Spenn.
Det viktige blir - når en planlegger skoleåret - å planlegge med læreplanen foran seg - og ikke en eller annen lærebok. Jeg håper her å kunne legge ut forslag til plan for norsk Vg3 nå i juni - spesielt med tanke på det begrepet. Jeg tror det vil være ganske sannsynlig at vi vil trenge lærebøker i noen deler av året, men langt fra alle. Likevel står forestillingen om en elev - en bok ganske sterkt også i norskfaget, selv om en ser at en i store deler av året jobber med andre typer læringsressurser. sluttvurdering/sluttkompetanse, er det nødvendig å ha en klar ide om hva en skal gjøre når, og hva som skal vurderes når, og hvordan de ulike elementene skal inngå i en norskkarakter.
.

1 kommentar:

Ingunn sa...

Takk for presiseringen av at vi må planlegge med læreplanen på bordet, ikke boka, det er selvsagt helt riktig. Dermed blir det heller ikke så veldig avgjørende hva slags bok vi ender opp med - alle de ressursene vi trenger for å nå målene vil uansett aldri finnes mellom de samme to permene.