mandag, januar 28, 2008

Møte om sentralgitt eksamen i norsk

På møte om skriftlig sentralgitt eksamen i norsk med Tone Kindegg fra Utdanningsdirektoratet og Dag Fjæstad fra Sandaker vgs som er med i gruppa som jobber fra nye eksamensoppgaver. Ingen dramatiske overraskelser, men ganske interessant likevel.

1. Eksamen våren 2009 legges tilrette for at skriving både kan skje på papir og digitalt. Etterhvert (ganske raskt) vil eksamen forutsette at alle har pc'er.
2. Elever kan altså bruke sine bærebare pc'er og ellers alle relevante hjelpemidler. Dette ble da omtalt som et paradigmeskifte. Det dreier seg ikke lengre om å huske og reprodusere. Oppgavene vil svært ofte være komparative (sammenlikning mellom sjangre, mellom tekster fra ulike tidsperioder osv.) På diskusjonen om elever som ikke har sine gode gamle lærebøker fra 1. og 2. klasse ble det sagt, at elevenes notater og digitale mapper, antakelig var langt viktigere enn det å kunne slå opp i en lærebok.
3. De kan bruke Internett i den grad skolen kan åpne og lukke nettadresser. (Dvs. at de i teorien kan bruke den elektroniske ordboka som ligger på nett hvis man klarer å regulere hvor de (ikke) kan "gå").
4. Elever kan ikke bruke program som Nyno ut i fra den begrunnelse at eleven da ikke får vist sine nynorskferdigheter på samme måte som at man på en fremmedspråkseksamen ikke ville tillatt oversettingsroboter som oversatte språket for eleven.
5. Oppgavene på en eksamensdag "smalner" - dvs. en kan risikere å få oppgaver bare om sammensatte tekster, bare om 1800-tallet osv. En lærer med dårlig tid kan altså ikke gamble med at elevene kan velge vekk emner. Dette er dårlige nyheter for lærere som ikke har oppdatert seg faglig på nye disipliner. Lærebøkene er dessuten ofte dårlige på en rekkke mål i læreplanen (ikke minst fordi de er analoge)
6. Oppgavene kan bli todelte, det var vi klar over. Det blir som på eksamen for fremmedspråklige at langsvarsoppgaven "teller mest".
7. Eksamen er kriteriebasert. Det gjelder hele faget, kanskje en ide å gi oss en kriterieliste da?
8. Elever kan bruke bilder i teksten. Har man en bibliotek av fotografier og illustrasjoner, kan man bruke dem som en del av den faglige argumentasjonen selv om oppgaven ikke kan "kreve" dette. På samme måte ble det sagt at bruk av underoverskrifter var helt ok.
9. Ingen forberedelsestid. Argumentasjonen var at elevene hadde hatt 3 år på å forberede seg.

10. Jeg utfordra Kindegg på spørsmålet om sidemål - hun svarte helt uoffisielt og liker sikkert ikke på å bli sitert, men hun antyda en form for modulisering av sidemålet, eksempelvis ved at en gjorde seg ferdig med sidemålet i Vg2.
(Det var i alle fall slik jeg oppfattet sendebudene fra Oslo)

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hei! interessant om hvilke eksamener og eksamensformer vi kan vente oss i framtida. Både skremmende og utfordrende, hvordan tenkes det lokalgitte løses sammen med det sentralgitte her? Sidemålets framtid nok en gang i søkelyset, ferdig med det etter VG2? Javel, er det bakgrunnen for at det ble innført karakter i sidemål allerede fra VG1 nå i høst? Jeg er glad jeg har hengt med såpass godt i den nye digitale hverdagen. Jeg har god støtte fra min gode kollega Marita Aksnes som, du vet, også er en ivrig leser av din blogg. Tusen takk for din kompetanse, jeg har lært utrolig mye av å følge med på din blogg, og når kommer du til Drammen? Hilsen Liv Schou, St. Hallvard videregående skole, Lier

Leif Harboe sa...

Det er dessverre ikke slik at sidemålet var i søkelyset, jeg snakka med kursholderne etter at kurset egentlig var over. Men jeg fikk med noen tanker i alle fall. Arne Olav Nygard og jeg skal til Drammen 28. mars. Det gleder vi oss til.

Marita sa...

Det jeg tenker når jeg leser dette, er hvem som ønsker dette paradigmeskiftet, som de så fint kaller det. Er det slik at den samlede lærerstand ønsker eksamen i norsk med alle hjelpemidler tilgjengelig? Og hvilke faglig-pedagogiske teorier bygger Udir sine ideer på? Jeg ser heller ikke helt logikken mellom mulighet for lokal utarbeiding av læreplanen og sentralgitt SMAL eksamen. Jeg føler meg også gammeldags når jeg tenker at noen ganger er det viktig å vise at du kan noe uten å måtte slå opp i en bok, og når jeg er skeptisk til en slik eksamensform. Jeg misunner ikke neste års sensorer, håper Udir stiller med noen gode program for å sjekke elevenes kildebruk opp mot Internett før sensor mottar besvarelsen...

Leif Harboe sa...

Kommentar til Marita, å ha alle hjelpemidler er antakelig et tveegget sverd. Nå vil elevene testes i kunnskapsstoff gjennom 3 år, det gjelder i alle fall de fleste elever jeg kjenner til.
Ja, oppgavene som leveres elektronisk bør kjøres gjennom en plagieringstroll. Helt enig.
Men det er ikke urimelig å anta at oppgavene som lages vil være vanskeligere, kreve mer vurdering, refleksjon og analyse - ettersom elevene har alle hjelpemidler tilgjengelig.

Marita sa...

Joda, de vil jo det, jeg er enig i det. Eksamen er jo slik sett en kunstig situasjon. Utfordringen synes jeg, er å få tid til å lære elevene god kildebruk, og at vi har en gjennomført praksis i alle fag (og på tvers av skoler?) i forhold til dette. Jeg ser at en eksamensform som dette er framtiden, blir interessant å se gjennomføringen neste vår.

Ingunn sa...

Jeg vil også gjerne takke for en inspirerende blogg. Er det mulig å få mer informasjon om kurset i Drammen - innhold, mulighet for å melde seg på etc?
Mvh
Ingunn Kjøl Wiig, Sandvika vgs

Leif Harboe sa...

Til Ingunn
Kurset i Drammen er for Buskerud-lærere. Ta kontakt med din fylkeskommune hvis du mener det kan være interessant med kurs for Akershuslærere. Vi kjører et opplegg i diverse fylker denne våren, men bortsett fra Buskerud, har det vært lite etterspørsel fra Østlandet.

Arne Olav sa...

Det rare er at dette verker som ei verken-eller løysing; verken nytt eller gammalt. Fekk de eksempeloppgåver?

Arne Olav sa...

Dessutan reknar eg med det er ein (rett nok flott!) freudiansk glipp at du kallar Tone Vindegg for Kindegg.

3 stiloppgåver på ein eksamen? Det er Kindegg, det!

:-)