mandag, januar 07, 2008

Eksamen med bærbar pc

Utdanningsdirektoratet åpner ganske logisk for digital eksamen i norsk, dvs. at elever som disponerer bærbare pc'er bruker disse. De færreste skoler har en maskinpark som åpner for at elevene skal skrive sine eksamenstekster med skolens stasjonære maskiner.
Jeg pusher derfor Scrapbook i alle klasser - tillegget til Firefox - som virker ganske eminent på meg. Man laster ned aktuelle fagtekster - man har så skriveverktøy som gjør at man kan skrive seg inn i tekstene (markørpenner, notatark osv.), tekstene man har lagret et søkbare, og sist men ikke minst - tekstene er lagret med metadata som URL m.m. Har forøvrig laga en skjermvideo om Scrapbook.
Det burde dessuten være en selvfølge at elever også kunne levere med relevante bilder - altså levere en såkalt "sammensatt tekst".
Kan man snakke om et lite paradigmeskifte her, det interessante er ikke det du husker, men evnen til å samle inn og anvende tilgjengelig informasjon.

Ingen kommentarer: