onsdag, januar 30, 2008

Sammensatte tekster nok en gang


Sammensatte tekster volder mange norsklærere problemer. Jeg er usikker på om noen overdimensjonerer hvor utrolig vanskelig dette er å sette seg inn i for en yrkesgruppe som bør være spesialister på å lære andre å lære, og som til dels har landets lengste utdannelse før doktorgrad.
Testoppgavene vi fikk forelagt, illustrerer i alle fall at Utdanningsdirektoratet gjerne tenker seg sammensatte tekster til eksamen. Og det skaper litt panikk. I noen grad tror jeg mange av oss utvikler vårt eget undervisningsmateriell.

Her er det jeg skal "teste ut" på 2. klasse i morgen. Oppgjørsscenene i Et dukkehjem som tekst og som tegneserie (del 1 og del 2). (Når jeg får tak i en filmatisering, kommer jeg til å legge ut litt av den og). (Tegneserien tok jeg kjapt og enkelt og avfotograferte med et lite digitalkamera - derfor ikke super kvalitet, men av og til er det enkle........). NDLA's ressurs om tegneserier ligger i bunn her.

Hovedspørsmålet jeg stiller elevene er; finn likheter og ulikheter i historie og i diskurs i de to mediene. Begrunn de valgene som er gjort når en historie adapteres over i et nytt medium.

Ingen kommentarer: