fredag, januar 18, 2008

ASUS Eee

Jeg har tidligere nevnt en liten pc som veier under kiloen, går på linux, har harddisk med flashminne og koster ca 2500 kr. Den kommer til å endre IKT og utdanning, det er jeg helt sikker på. Gratisprinsippet vil gjøre det nesten umulig for Rogaland fylkeskommune å videreføre den digitale satsingen med tradisjonelle bærebare pc'er selv om en nå kan få maskiner til under 5000 kroner
Bjørn Venn i Buskerud fylkeskommune har satt igang et prosjekt rundt denne pc'en. Se på prosjektsida hans.

4 kommentarer:

Arne Olav sa...

Eg stiller meg eigentleg litt tvilande til at ei datamaskin i seg sjølv vil bidra til særlege endringar; eg tviler óg på at OLPC (eller kva det no heiter no for tida) i seg sjølv vil bidra til særlege endringar i utdanninga i utviklingsland. Det må nokså store endringar i synet på dei ulike faga, og synet på læring for at det skal vere grobunn for slikt. Dessutan: Har du hatt kontakt med IKT-avdelinga i fylket, mistar du trua på litt av kvart.

Leif Harboe sa...

Det er riktig at endringer har med syn på læring, det er også slik at det er sterke aktører som er lite interessert i nye læringsarenaer som følge av digitaliseringa. Det er sterke krefter som ønsker å opprettholde en skole omtrent som idag - eller helst igår. Er disse kreftene sterke nok, får elevene beskjed om å finne fram lærebøkene og pc'en (uansett operativsystem og merke) oppfattes primært som et uromoment som forstyrrer balansen.
Likevel mener jeg denne maskinen ser svært interessant ut, den kan ha et stort potensiale.

Arne Olav sa...

Det er eg heilt samd i. Eg trur at slike PC-ar i nevane på elevar som har dei rette rammevilkåra kan vere krut. Men som vi vel ser på mange skular i dag; viss ikkje det ligg til rette for teknologien (infrastruktur, lærarar, etc), blir han knappast utnytta.

Anonym sa...

Virkelig interessant, både med hensyn til åpen kildekode (nye dokumentformat som vi må ta i bruk), vekt og kostnad. Dette vil gjøre digital satsing mer gjennomførbart, slik at flere fylkeskommuner kan gi alle elever hver sin pc, selv når læremidlene skal være gratis.
Jeg er allikevel skeptisk hvis det åpnes for private pc-er i tillegg, da det kan føre til et klasseskille innen elevgruppene. Ellers har mange ansatte i skolen vært gjennom og er i en tøff opplæringsperiode. Stadig skifte av system og programvare vil sannsynligvis oppfattes som belastende.