torsdag, april 12, 2007

Ja til NDLADjupedal har sagt ja til NDLA-prosjektet innen norsk og naturfag. Jeg tror i og for seg at ideen bak NDLA er så god at fylkene hadde gått inn og finansiert selv hvis staten ikke hadde gitt tilsagn, men nå er i alle fall finansieringen for første fase i boks.
Akkurat nå sitter jeg på Gardermoen og hører på Tord Høivik (bildet til høyre) fra HIO som snakker om portaler versus læringsarenaer
Forelesningnotatet hans ligger her.
Sitat:
"Når en kultur mister grepet, betyr det at sentrale begreper mister sitt vante innhold. Ordene virker ikke som de skal. Hva er en Lærer, en Elev, et Klasserom, et Pensum? Hva er forskjellen på Lek og Læring? Hva er Dannelse?.......Restrukturering

Som gode konstruktivister må vi trå til med ny meningsfylde. Vi klarer oss ikke uten en viss orden i sysakene. Derfor heter foredraget system i galskapen.

Men vi må ikke låse for mye for tidlig. Jeg tror vi nå nærmer oss den heftigste overgangsperioden fra industri- til kunnskapssamfunn. Teknologien løper foran, og forståelsen kommer halsende - for ikke å si haltende - etter. Nå er det hodene som må skrus 360 grader rundt. Kampen mellom gamle og nye verdensbilder lager sprekker - tvers gjennom Norsk faglitterær forfatterforening.
Slik er det i utdanningsvesenet også. Å reformere universitetene, sa general Rickover, er som å flytte kirkegårder. Du får lite hjelp av de som befinner seg der.
Departementet er ikke de verste. Toppfolkene snakker med Europa og vet meget vel hvor vinden blåser. Men lenger ned i systemet er det vindstille. Du vasser fra suppe til sirup. Mange vil delta, og alle vil sikre sine interesser før noen får lov til å gjøre noe nytt. Hvis du ikke handler, gjør du i hvert fall ikke noe galt.
I mellomtida løper de digitale selskapene i sirkel rundt de offentlige institusjonene. Mens myndighetene presser tunge og dyre læringsstøttesystemer -
Learning Management Systems - ned over lærere og elever - too large, too heavy, too late - erobrer Google, flickr, bloggene, YouTube, World of warcraft, FaceBook og alle de andre 2.0-fantomene det sosiale rommet.
Den nye ungdomskulturen er sosio-digital. Alle aktører har i og for seg adgang til den samme enkle, lette, brukertilpassede teknologien. Gratis er det også. Men du må prøve for å vite.
Våre store og tunge institusjoner klarer knapt å forestille seg denne typen løsninger i læringsfeltet. Slik var det ikke under Gerhardsen. Varig vern av velferdsstaten!
Power Point og LMS kan være en bro fra Gutenbergs skole til den digitale. Men hvis du har et mål, kan du ikke bli stående på broen.
Power corrupts - and Power Point corrupts absolutely, sier Edward Tufte (Wired, 2003). " skriver altså Tord Høivik .

Ingen kommentarer: