søndag, mai 04, 2014

Innlegg 711 Om kildebruk, ebøker på bibliotek, om læringsstiler, Lingq m.m.


A. Norsk bibliotekforening har en interessant artikkel om kildebruk i skolen generelt og litt om norskfaget spesielt.  Jeg siterer fra innledningen av artikkelen:
Både læreplanen og eksamensveiledninger er upresise i sine formuleringer om kompetansemål og eksamenskrav når det gjelder hvordan det skal refereres til kilder. Formuleringene krever tolkning  som innebærer at elevene får ulik veiledning. Kompleksiteten ved arbeid med kilder er undervurdert, og derfor bør formuleringene i disse dokumentene være mer presise. Kompleksiteten er knyttet til
  • tekstforståelse
  • kravet om kildekritisk tenkning
  • å kunne velge det subjektivt relevante kildetilfanget
  • oppbygging av en argumenterende tekst
  • sammenhengen mellom litteraturlisten og henvisningene
  • plagiering
  • kunsten å sitere og henvise
Jeg har har skrevet ganske mye om kildebruk tidligere. Noe av det problematiske med emnet er at mange lærere primært vektlegger skolearbeid under "kontrollerte omgivelser", eksempelvis skolestiler.  Elevene vil på den måte ikke få anledning til å trene seg i god kildebruk. Jeg har planer om å blåse liv i nettsiden norskboka.no, og vil da ganske sikkert legge ut "bruksanvisninger" og tips om dette.
B.  GØR GOOGLE OS DUMMERE? Er I forlengelsen av forrige punkt kan det jo passe å vise til artikkelen til Lars Henriksen. Han hadde registrert at elever viste til Google Books, noe han problematiserte. Nå vil jeg si at jeg hadde vært ganske overrasket i positiv forstand hvis elever viste til primærkilder selv om de lå på Google Books.  Jeg har forøvrig selv benyttet meg av Google Books i akademisk sammenheng. Det hender at en er heldig med utdragene de faktisk viser.  Så sier han at elever stort sett googler og bruker Wikipedia, og at de ikke tar seg bryet med å bestille bøker hos bibliotekaren, langt mindre lese dem i sin helhet.  Løsningen slik jeg ser det, er at bøker i sin helhet faktisk finnes digitalt, klare for nedlasting og umiddelbar lesning. Så vidt jeg skjønner så vil skolebiblioteker i "nær framtid" legge til rette for ebokutlån.  Mer om ebøker i neste punkt!

C.  Min kommune har ikke kommet i gang med ebøker, men ved å ta turen til Stavanger og registrere mitt "nasjonale lånekort" der,  kunne jeg ved å laste ned en app, låne og lese en ebok.  Det fungerte utmerket. De har riktignok kun i underkant av 1000 titler, og ordningen med ebøker er på et forsøksstadium. Man laster ned boka på appen (finnes for Android og iPad), og man kan ha boka i 3 uker. Da "forsvinner" den automatisk.  Jeg har selv to ebøker på markedet, og ser at når brukerne har muligheten for umiddelbart kjøp og nedlasting, genererer det salg.

D. Er dette med læringsstiler (inspirert av blant annet Howard Gardner) bare tull? Les Myth of learning styles
E.Det fine med å være nettlærer/veileder for Nyweb, er at jeg får lese mange prosjektoppgaver, og jeg får innblikk i hvordan folk jobber. I flere av de siste oppgavene jeg leste, ble Socrative nevnt. Jeg har inntrykk av at det går i samme gate som Kahoot. De sier om sitt eget produkt:

Socrative is a smart student response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series of educational exercises and games via smartphones, laptops, and tablets.
Etter et år uten undervisning gleder jeg meg til å ha undervisning, forhåpentligvis norsk i Vg2, og da skal jeg bruke Sokrative og kanskje Kahoot.

F. Apropos Nyweb, det er kjekt med praksisbasert etterutdanning som også gir studiepoeng. Selv fikk jeg lønnstillegg i lokale forhandlinger ettersom jeg hadde tatt kurs som gav studiepoeng de siste par årene. Kanskje du trenger noen studiepoeng, og samtidig ønsker å utvide IKT-repertoiret? Sjekk Nywebs tilbud!G.  Kompis Arne og jeg bestemte oss for 6-7 år siden at vi ville lære oss spansk. Etter mange studieturer til Spania og Latinamerika og diverse eksamener på UiB og UiS  kan vi faktisk si at vi har kommet et langt stykke på veg. Men en må holde vedlike og en må lære mer! Arne anbefaler http://www.lingq.com/ Jeg tenker at det er på tide å gå videre med et nytt språkprosjekt, og omgitt som vi er av østeuropeere, tenker jeg det må bli et østeuropeisk språk.


5 kommentarer:

knutse sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
knutse sa...

Med Byod i vår fylkeskommune - neste år skal også vg2 med - blir det omtrent umulig å kontrollere nettet ved skolen på terminprøver og eksamen dersom man ikke bevisst går rundt og søker opp private trådløse nett via en smarttlf.

Det er gjort, men i privat regi. Man finner normalt alltid private nettverk oppe fx på terminprøver, varierende fra 5-15 stk. Altså har noen elever har netttilgang, andre ikke.

Elevene lager altså egne trådløse nettverk via en smart-tlf. som ligger fx innelåst i et bokskap eller veske på gangen. En annen gammel smart-tlf. leveres inn.

Har sett lite debatt om dette nylig. Hva mener du? Har man gitt opp nett-kontroll omkring? Kommer fx norskeksamen i vgs. med netttilgang? Endres sentralgitt eksamen fx til mappe-vurdering lokalt?

Harald Groven sa...

B. Pr i dag er 174110 bøker lagt ut på Bokhylla ( www.nb.no ) og det blir stadig flere. Google books har ikke tillatelse til å legge ut annet enn bøker hvor opphavsmann har vært død i over 70 år, mens Nasjonalbiblioteket kan legge ut faksimile av alle sider i (nesten) alle bøker utgitt i Norge.

Leif Harboe sa...

Det er forsøk i ulike fag med Internett-tilgang til eksamen. Min smule innvending er at nytten av tilgang til nettet, ikke er spesielt stor når en oppgave skal løses i løpet av vanlig eksamenstid (5 timer). Ellers så har ikke jeg oppfattet at det oppfattes som stort problem med ulovlig nett på eksamen. Her tror jeg utfordringen er større med tanke på prøver gjennom skoleåret.
Det er interessante er likevel, hvordan måler man kompetanse? Jeg hadde forøvrig hjemmeeksamen selv for et par uker siden. Vi chattet og diskuterte oppgaven, men det var ingen tvil om at det vi leverte var vår egen oppgave.

Leif Harboe sa...

Nei, men det Google books da i tillegg gjør, er at de har lagt ut tilfeldige deler av noen millioner (?) bøker.