fredag, mai 30, 2014

(715) Jeg stemmer neiNår det gjelder lønn, synes jeg lektorlønna mi er helt ok. Nå var vi heldige som kjøpte hus og eiendom før oljeøkonomien presset prisene i været her i Sør-Rogaland. Så det kan godt være at en lærer på 26 vil se annerledes på det.
Det jeg misliker sterkt med oppgjøret, er binding til arbeidsplassen. Vi skal altså være på skolen 7,5 timer hver dag. Noen er antakelig langt på vei så lenge på skolen uansett, og for dem er det jo ikke noe "problem". Mange av oss har imidlertid satt pris på friheten til å bestemme hvor og når vi skal arbeide. Lederen for KS mente at skolen burde bli mer kollektiv. Det vil si at individualistene skal inn i folden, man skal gjøre mer "likt". Selv om ingen sier det, oppfatter jeg dessuten at det ligger under et element av kontroll.
Da jeg begynte som lærer på Bryne vgs. på begynnelsen av 90-tallet, fikk jeg en rektor som gav meg stor tillit og støtte for å teste ut bruk av informasjonsteknologi i skolen, spesielt i norskfaget. Jeg er veldig takknemlig til Per-Otto Haarr for det. Det betød mye for min profesjonelle utvikling.  Det å gå gi folk tillit og støtte til å gå i ulik retning, er viktig i en kunnskapsorganisasjon. Jeg synes man skal dyrke mangfoldet, utnytte fleksibiliteten som teknologien åpner, og se på andre måter å utvikle skolen som lærende organisasjon på enn å holde dem med lang akademisk utdannelse innesperret på trange arbeidsrom.
Derfor stemmer jeg nei ved lønnsoppgjøret.
(Jeg har problemer å svelge hovedargumentet fra Utdanningsforbundet, de vil ha oss til å godta en dårlig resultat fordi alternativet kunne være  et elendig resultat, "bare se hvordan det gikk med de danske lærerne!".)


Ingen kommentarer: