fredag, mai 02, 2014

Flipped teaching and learning i norskfaget? (710)

Boka er beregnet på elever og privatister som tar norsk for videregående skole. Boka gir tips til hvordan man kan jobbe smart og effektivt med norskfaget. Boka inneholder forslag til en plan der man kan jobbe seg gjennom faget på 30 dager. Planen inneholder ulike ressurser, blant annet lenker til videoforelesninger. Boka er med andre ord interessant også for lærere som ønsker å legge til rette for “flipped learning”.
Forfatteren viser ellers  hvordan man best mulig kan forberede seg på både skriftlig og muntlig eksamen.  En viktig del av boka handler om  studieteknikk med vekt på god bruk av digitale verktøy ettersom det er grunnleggende for et godt resultat også i norskfaget.
Boka foreligger både som ebok og som trykket bok. og kan bestilles gjennom Biblioteksentralen.
Forfatteren har jobbet mange år som lærer og veileder for elever og privatister, har skrevet ulike fagbøker,  og utviklet nettlæring for NKS, NDLA og Campus NooA.


ISBN (ebok)
978-82-999540-1-3
Pris 149 kroner


ISBN (trykket bok) - foreligger 6. mai
978-82-999540-2-0
Pris 220 kroner

Biblioteker kan forøvrig kjøpe både papirbok og ebok hos Bibliotekssentralen. Privatpersoner kan bestille på mail.

Ingen kommentarer: