mandag, mai 03, 2010

Muntlig eksamen

Jeg skal ha seks privatistpartier i norsk muntlig nå i mai hvorav ett for fremmedspråklige. Jeg regner dessuten med å få opp to ordinære partier i juni. Jeg blogget om intensjonene omtrent på tilsvarende tid ifjor, men har nå gått i tankeboksen sammen med kolleger på skolen, kolleger på DelogBruk osv. I forbindelse med dette arbeidet ifjor fikk jeg lagt ut en wiki på DelogBruk, og den vil jeg oppdatere. Der må gjerne andre også skaffe seg tilgang og være med og redigere.
Utgangspunktet er at elevene har 48 timer, at de får et tema/emne med tilknytning til flere kompetansemål, de lager så et foredrag og videre at de får spørsmål til foredraget og spørsmål i tilknytning til emnet (den såkalte lærerstyrte tida). Det vil si at det bør være rimelig klart hva de kan forventes å bli spurt om etter foredraget. Det står forøvrig ikke i rundskrivet noe om "problemstilling".
Hva slags emner velges så av lærerne i det ganske land? Her vil jeg tro det varierer ganske mye ut i fra hva en er trygg på og hva en synes en har jobbet mest med . Læreboka vil også i stor grad være styrende. Ett eksempel her er kompetansemålet om at eleven skal kunne "analysere og vurdere ulike sjangere og tekster hentet fra TV, film og Internett" (Vg2). Spenn 2 bruker 18 sider på dette. På kompetansemålet om at eleven skal lese tekster fra middelalderen og fram til 1870 bruker derimot Spenn 2 litt over 100 sider (i tillegg kommer litteraturutvalget i boka på 150 sider). Det er lettere å forholde seg til fortida (spesielt når det er emner vi er fortrolige med i fra studietida) i forhold til krevende og omfattende emner som tilsynelatende boka ikke "synes er viktige". Samtidig vil det opplagt at man ikke bruker like lang tid på alt!
Så er det det vanlige at en skal lage et visst antall sett som skal dekke forholdsvis bredt. I skrivet vi har fått fra fylkeskommunen står det at oppgavene skal tilsammen "dekke alle hovedområdene i faget". Det er en litt kryptisk formulering. De kan neppe mene alle kompetansemål. Poenget er vel at det skal være en viss bredde kanskje for å forhindre at noen definerer ut store deler av læreplanen.
Et par konkrete forslag:

A. Emne: Muntlig språk og retorikk, eks. politiske taler
Aktuelle læreplanmål:
 • (eleven skal kunne) analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere (Vg3)
 • bruke begrepsapparat fra retorikken for å analysere og vurdere tekster i ulike sjangere (Vg3)
 • vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon (Vg3)
 • ..... vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken (Vg3)
 • presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet (Vg2)
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider (Vg2)
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier (Vg2)
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner (Vg1)
For denne oppgaven vil jeg synes det er rimelig å kunne spørre om muntlig språk i en litt utvidet forstand også slik at elevene må forberede seg på kompetansemålet for Vg3 som lyder:
 • gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter
I tilfellet der eleven skal jobbe med taler bør en ta utgangspunkt i både muntlige taler (slik en kan finne dem på Youtube eller f.eks. på partienes sider) og taler som foreligger skriftlig.

Emne b: "Det moderne prosjektet"
Her viser jeg til følgende læreplanmål:
 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag (Vg3)
 • analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer (Vg2)
 • presentere norskfaglige emner og problematisere det framlagte stoffet (vg2)
 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene (vg2)
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner (Vg1)
(Jeg må gå i tenkeboksen ganske raskt, og vil vel heller legge ut noe mer i overnevnte wiki).

2 kommentarer:

Unknown sa...

I vårt fylke virket det som powerpointen på forhånd var ute av muntlig eksamen - elevene skulle ikke få oppgavene før på eksamensdagen (men temaet 48 timer før). Men skrivet fra fylket er kryptisk - IKT VAR viktig. Og nå tolker de fleste skolene det som om elevene i ro og mak ka lage alt på forhånd - og så får vi drille i vei - altså som de siste årene. Ndg dine oppgaver - modernisme er ikke umiddelbart noe lett materie, er min erfaring.

www.knutmichelsen.no

Unknown sa...

Jeg feil-leste deg i farten: Det moderne prosjekt er jo noe litt annet enn modernisme...

www.knutmichelsen.no