lørdag, februar 27, 2010

Ferie!


Det var et vanvittig kjør på skolen og ellers hele februar, og det var en lise å sette seg på flyet til New York. Selv om dette er litt off topic for denne bloggen kan jeg anbefale anbefale å leie leilighet i New Jersey - bare 5 minutter fra Manhattan, ideelt når man er familie og/eller som vi; 7 personer.
Perioden mellom vinterferien og påske vet jeg kommer til å bli travel. Jeg skal bidra med innhold til et nettbasert kurs for lærere og veilede på det. Litteraturmodulen i spansk på Universitetet i Bergen går sin skjeve gang (skrev min første novelleanalyse på spansk nå i vinterferien), men hovedfokuset vil likevel være norskfaget. Fram til påske har jeg fire klasser!

Viktig!
Jeg anbefaler artikkelen i Norsklæreren Er det nødvendig å rette så mye 'a? (ligger ute som pdf). Den er helt i tråd med hva jeg selv tenker. I korte trekk handler det om
a. flytte fokuset over på uformell tilbakemelding
b. vekk fra "stilsett", at man fokuserer på spesielle oppgavetyper (jmf illustrasjonen nedenfor) og at en i stor grad går vekk fra stilsettene (elevene tvinges til å jobbe med ulike tekstsjangre)
c. mindre tradisjonelle rettebunker for læreren


Man kan selvsagt diskutere dette oppsettet. Hvilke tekster bør elevene få jobbe med over tid? Når skal de produsere sammensatte tekster? Hvordan kan bloggskriving utfylle dette? Hvorfor har de satt spørsmålstegn ved de kreative tekstene? osv. Likevel - det er et interessant innspill som jeg skal ta med til mine kolleger.
(Nederst: På the Metropolitan Museum ved Central Park fant jeg et interessant bilde fra 1800-tallet, The lady with the iPad)

Ingen kommentarer: