torsdag, februar 18, 2010

Etherpad blir ietherpad?

Frykten har vært at Google ved sitt oppkjøp av Etherpad, ville kverke en utrolig smart tjeneste. Jeg bruker Etherpad sammen med elevene jevnlig. Jeg ser Tore Wersland (@twers) på Twitter peker på hvordan han bruker Etherpad som et slags referatverktøy. Men har jeg forstått det rett så har funksjonaliteten til Etherpad gjenoppstått på på http://ietherpad.com/ ved at en microsoftfyr ved navn Prasanna har tatt kildekoden og starta opp en Ethernettjeneste på overnevnte adresse. Samma det - bare det er oppe og går.

2 kommentarer:

Torger Åge Sinnes sa...

Man kan også finne en versjon på http://piratepad.net/

Guttorm Hveem sa...

og så kan ein setja opp sin eigen etherpadklone/server om ein vil: http://etherpad.com/ep/blog/posts/etherpad-open-source-release