tirsdag, juni 02, 2009

Sidemål om høsten - hovedmål om våren?

Jeg har vært inne på det allerede - det blir noen gjentakelser - men jeg synes tanken fortjener et eget innlegg.
Som norsklærerer har jeg i alle år kjørt slalom mellom hovedmål og sidemål. Det har ikke blitt enklere med tre karakter på Vg1 og Vg2 -et firetimers fag, nesten umulig! Det jeg ønsker er å kjøre sidemål i perioden august-november, og så med grunnlag i elevenes blogger og skriftlige innleveringer (hjemmearbeid, skoletekster osv) forsøke å komme fram til en karakter som gir et riktig bilde av elevens sidemålskompetanse. Elevene skal altså blogge på sidemål i denne perioden. Realistisk vil være 10 bloggtekster i tillegg til tre andre sidemålstekster
Men ettersom jeg skal ha Vg3, og det er rimelig at en del trekkes ut til sidemålsskriving om våren (iår var det 50% av elevene mine), vil jeg tilby elevene mulighet til en skriftlig sidemålsinnlevering - enten med tellende karakter eller kun for språktreningens skyld i april. Hvis de mener at de altså i perioden mellom november og april/mai har opplevd et kvantesprang når det gjelder sidemålet, har de muligheten til å vise det (en slags "ankemulighet").
Så - i perioden desember - mai er det hovedmål som gjelder. Jeg må ha inn en hovedmålsinnlevering i desember slik jeg kan sette en terminkarakter. Jeg skal presentere dette for kolleger på fredag, og er spent på deres reaksjoner. Hva tenker dere?
.......
Jeg luftet dette for noen som jeg oppfattet som representanter for Udir (Inger Marie Stein og Dag Fjæstad) på sensorkurs i Bergen idag (3. juni) - de var ikke entusiastiske!
Eleven skal ha to karakterer - de mente det var for lang avstand mellom eventuell eksamen og avslutning på opplæringa. De var som en vår klut på min entusiastiske framlegging!

5 kommentarer:

Sol sa...

Jeg tenker at jeg også vil prøve noe lignende... Men har dine elever samme hovedmål?

Leif Harboe sa...

Dette året har faktisk alle (selv om jeg jobber på tjukkeste Jæren) nynorsk som sidemål.Jeg vet ikke hvordan det blir til høsten! Men jeg ser ikke det som en uoverstigelig hindring.

Anonym sa...

Uten å egentlig helt vite hva jeg snakker om her synes jeg dette høres ut som en helt grei måte å gjøre det på! Med mindre det er mål i læreplanen for hovedmål som også inngår i det elevene foretar seg i sidemål (norskfaget handler vel om mer enn hvilket skriftspråk elevene bruker?). Men det er kanskje ikke et problem uansett?

Det er vel ikke noe i læreplaner/forskrifter som sier at man SKAL undervise hele faget hele året? Ikke i realfagene i alle fall, og særlig i naturfag benytter vi oss av det, og har ingen prøve i større deler av faget mot slutten, slik at prøvekarakterer underveis på mange måter står som sluttvurdering i de enkelte målene.

Anonym sa...

På skolen der jeg jobber, var det enkelte lærere som ploget sidemålet og hadde juleeksamen i sidemål for VK2-elevene (R94). I år, med nye eksamensregler, har ingen gjort dette. Men det skulle vel likevel bety at man kan "gjøre seg ferdig med" sidemålet før jul?

Personlig skjønner ikke jeg hvorfor man ikke kunne hatt bare sidemål på Vg2, og hovedmål og muntlig på Vg3. Alle kompetansemål på Vg2 kunne vært undervist på sidemål, og beholdt sidemål som potensielt skriflig trekkfag på Vg2 i stedet for.

PS - viktig å tenke på at jeg er realfagslærer, og ikke norsklærer, og kanskje egentlig ikke helt vet hva jeg snakker om her...

Johanne sa...

Ved min tidligere arbeidsplass i Bærum hadde vi forsøk med dette. Jeg var egentlig nokså skeptisk, men klassa jeg hadde, gjorde det kjempebra i sidemålseksamen til jul i VK2 som det het da. (Dette var i 2007).

Det blei jo også gjort forsøk med framskutt sidemålseksamen i 1996, som du sikkert veit. Det finnes en rapport om dette av Rune Solem.