lørdag, juni 20, 2009

Fra sensurens indre liv

Samsvar på fellessensur? Stemte det eller stemte det ikke? Jeg har altså sensurert sidemål, og jeg brukte litt tid på å se på samsvar mellom mine to medsensorer og meg selv.
Sensor A.
Samsvar: 49%
Jeg var en grad snillere i 28% av stilene, han var tilsvarende snill i 16% av tekstene. I 7% lå jeg 2 karakterer høyere enn han. Dvs - helt sikkert var graden av samsvar høyere ettersom vi i våre notater opererte med plusser og minuser 3/4, 4/5 osv. I PAS kan vurderingsforskjellene virke større enn det de i realiteten er.

Sensor B.
Samsvar i 42%, Jeg var i følge PAS en karakter snillere i 41%, en karakter strengere i 5% av tilfellene, og 2 karaktererer snillere i 10%. Sensor B "advarte" meg på forhånd om at han kanskje var noe for streng. Og nok en gang, avviket i karaktersettinga er noe mindre enn hva de hele karakterene i PAS kan gi inntrykk av.

Jeg er usikker på om dette er en typisk sensorfortelling. Noen kan sikkert skryte av større samsvar enn det jeg kan vise fram. Har vi en litt streng sørvestlandsk nynorskretting der toleransen for feil er liten? Hvor mye nynorskfeil tåler vi før vi finner fram 2'eren?

1 kommentar:

Ingunn sa...

Variasjoner må vi selvsagt regne med, og dette ser ikke så galt ut. Men hva ble det endelige resultatet? Var det den strengeste vurderingen, den mildeste, eller ble det kompromisser?