fredag, februar 20, 2009

Vurdering av fordypningsemner

Endelig vinterferie! Fredagen avsluttet jeg med høre på de siste framføringene av fordypningsemnene i påbyggsklassen min + at jeg så la ut karakterer + kommentarer. Det tok ca 15 minutter fra de lå ute til første "klage" dumpet inn i meldingsboksen i Its learning. Vi synes 4 er en altfor dårlig karakter, vi har jobbet veldig godt med dette og synes vi burde få 5.
Klassen hadde stort sett jobbet bra, de hadde forsøkt å fordype seg i svært ulike emner, men tyngdepunktet lå på noe som hadde med film/tv/Internett å gjøre. I læreplanen for norsk i Vg3 heter det:
Elevene skal ....gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne.
Dvs det blir et ganske stort tematisk sprik noe som er krevende for veiledningen underveis, men også for å begrunne en karakter til tross for ymse karakterskjemaer. Jeg er som mange lærere, ganske trygg på at elevene har fått minst så gode karakterer som de burde, men jeg er ikke fornøyd med egne begrunnelser, jeg mangler et godt språk. Muntlig framføringer er en krevende her-og-nå situasjon. Jeg kan selvfølgelig si noe om de snakker tydelig, bruker tyggegummi, og har kontakt med dem de snakker til, men utfordringen er innholdet. I og med at de velger høyst ulikt, er det høyst varierende om jeg kjenner de filmene og tv-seriene de tar utgangspunkt i.
Som så ofte blir det å leve med kompromisser, å leve med halvdårlige begrunnelser (gjerne litt generelle formuleringer) som skyldes at jeg har mange elever og skal skal sette mange karakterer, og jeg som sagt ikke har mulighet til å se sette meg inn i bøkene de leser eller filmene de analyserer. I den ene idrettsklassen satte jeg 11 ulike karakterer i høstterminen. Jeg gleder meg til seminar med Henning Fjørtoft om vurderingsrubrikker i Stavanger i mars, kanskje det vil hjelpe meg videre. Dessverre får jeg lite hjelp av Utdanningsdirektoratet, jmf. blogginnlegget til Marita igår.

4 kommentarer:

June sa...

Hei Leif. det er kanskje en trøst at du ikke er alene. Denne artikkelen beskriver noe av det samme. http://www.wikinomics.com/blog/index.php/2009/02/20/net-gen-on-campus-where-a-grade-is-the-profs-opening-position/

hilde melby sa...

Takk for interessant innlegg, jeg er enig i at det er vanskelig å finne de rette begrunnelsene for vurdering av innhold.
Når det er sagt, så har jeg ganske god erfaring med det skjemaet du viser til, særlig innholdsdelen, og selv om elevene av og til blir skuffet, så er mitt inntrykk at de selv også forstår begrunnelsene og ofte ville gitt seg selv en liknende karakter. De vanligste begrunnelsene hos oss, og nå gjentar jeg noen gjengangere, er: "Dere bruker ikke eksempler fra tekstene for å underbygge påstandene deres», «Problemstillingen er for vid/vag/mangelfull/uklar/ ikke relevant» « Du har ikke et klart svar på problemstillingen», «Du bruker ikke grunnleggende begreper», « Det kommer ikke klart fram hva som er viktigst og hva som er mindre viktig».
På den annen side, så ser jeg også manglene ved skjemaet. Jeg må innrømme at ettersom jeg har brukt det i flere år, er det vanskelig å se at skjemaet ikke er like lett anvendelig for andre. Ved gjennomlesning nå ser jeg imidlertid at selv om kriteriene for meg framstår som ganske klare, er det kanskje ikke like tilgjengelige for elevene.

Marita sa...

Hm, det kurset har jeg også lyst ti lå få med meg. Hvem arrangerer osv.? God ferie forresten!

Bjørn Helge sa...

Muntligvurdering er vanskelig, ja, som du mer enn antyder ligger utfordringen i tydelighet og å være konkret. Alt handler jo egentlig om hvordvidt presentasjonen, kombinasjonen av form og innhold, "funker". Jeg antar at men i en ideell verden burde ha videofilmet presentasjonen og så sett og kommentert den sammen med eleven. MEn ideell og verden blir vel en "contradiction in terms"...