tirsdag, februar 03, 2009

Live blogging møte Gardermoen 3.2.


Live blogging - dvs litt usammenhengende
Øystein Johannesen om innovasjon og spredning i norsk skole
mulighetenes land!
Trekker kontrastene til land som Sudan og Mozambikk
Infrastruktur i Norge - 20% i grunnskolen ikke god, men......
vil se om de nye læreplanene slår til i forhold til IKT-bruk
mulige endringer i vurdering
Ønskelig med nasjonale prøver i digitale ferdigheter?

Stikkord for norskfaget
Trojansk hest - finne områder som er godt egnet for å demonstrere hvordan digitale verktøy som kan brukes for bedre læringsutbytte og læringstrategier. Eks. sammensatte tekster. Presentasjonen til Øystein ligger her.
Spørsmål: jeg har en følelse av at prosjektet rundt bærbare maskiner i skolen bærer litt preg av eksperiment. La oss gi elevene laptoper, så ser vi hva som skjer.....
I liten grad bygget på forskningsbasert kunnskap??
Marita om informasjonsflyt - mange elever får ikke med seg planer og beskjeder. Behov for
planleggingskompetanse, lage seg systemer
Problemer for lærere også, holde oversikt når informasjonen spres f.eks. i ulike fagrom i læringsplattformen......
IST viser måter å organisere informasjon på. I Skolearena ser en for seg at elevene kan ha sitt informasjonsnav der informasjon samles og presenteres. De ser for seg at en for hver elev kan legge inn ulike informasjonskilder som f.eks. kalenderen i LMS'en, Google kalender, ulike RSS-strømmer fra blogger og nyhetskilder, meldingstjenester osv. Dette virker ganske besnærende. "Min arena" skal dette hete mener jeg. Jeg var kanskje ikke så revet med når det gjelder vurderingsmodulen som ble presentert. Mye her springer ut av krav om dokumentasjon av gjennomført undervisning og vurdering. Det virka som ganske mye bokser som skulle fylles ut og krysses av. I norsken har vi mange til dels kryssende og innvevde læringsmål.
Takk forøvrig til IST som sponset arrangementet.
Margreta og Lars Tore snakker om vurdering. Vi blir ganske konkrete og diskuterer på hvilket grunnlag karakterer settes. Skal 1. termin-vurderinger telle? Har elevene realistisk mulighet til å "anke" og ta prøver på nytt?
Ellers hadde Arne Olav interessant innlegg om tekster og skriving, jeg har veldig lyst til å få han til egen skole, han utfordrer virkelig tankesettet vårt, Ingunn ønsker å dra igang et prosjekt med flere VG3-klasser med felles wikier, e-undervisning m.m. Det virker meget interessant. Jeg skal ha 3. klasse tror jeg - og dette tror jeg kan løfte jobbinga vår flere hakk videre.
(Bildet er forøvrig litt morsomt - slik er det når bloggere møtes - vi er ganske opptatt av skjermene våre!)

2 kommentarer:

Reidunn Horgen sa...

Har fulgt med på bloggene til både Marita og Ingunn og selvfølgelig din Leif(takk for inspirerende kurs på Eiker;)Har skjønt at det er noe på gang i dag. Kan følge med litt fra sidelinja. Men hils og si at bloggene om digital kompetanse i videregående er til stor inspirasjon i skolaehverdagen!!

Ingunn sa...

Så flott at du fikk i stand dette! Jeg fikk stort utbytte av dagen. Det er fint å få snakket ordentlig sammen. Nå håper jeg bare at jeg greier å få konkretisert prosjektet mitt litt mer - men først må jeg få den neste uka av veien!