tirsdag, november 25, 2008

Overvåking og kontroll

Det er en viss interesse for systemer som kan overvåke elevenes skjermer og nett-trafikk i Rogaland fylkeskommune, og denne interessen skal nå munne ut i pilotforsøk på noen Rogalands-skoler, antakelig med programmet Netop School. Jeg antar det er hovedsaklig tre grunner til denne interessen:
  • at elever kommuniserer under prøver
  • at elever ser på Facebook så fort de ikke "overvåkes" av læreren.
  • at lærere føler de generelt har mistet grepet som de mener de hadde
Satt litt på spissen kan man jo si at kontroll og overvåkning oppfattes som svaret på den nye tids utfordringer. I land som England er dette en stor industri, og en har et regime som går på alt fra å gi elever tilgang på kun "kvalitetssikrede nettsteder", til elektronisk inngangskontroll, skoler fulle av kameraer, automatisk SMS til mor og far hvis John Paul ikke "sjekker inn" når han skal osv.
Satt litt på spissen kan man si at famlende klasseromsledelse skal bli god klasseromsledelse idet faglærer skal snikkikke på hva Per og Kari har på sine skjermer.
I stedet for å bruke enda mer knappe offentlige midler på dyre og ressurskrevende systemer (som f.eks. Its Learning og plagieringskontroll), må vi se på
a. hvilke gode pedagogiske prosesser åpner digitaliseringen for
b. hva er god klasseromsledelse i en digital tid og
c. på hvilke måter bør vi som lærere innhente vårt grunnlag for karaktersetting

Det er et eller annet som gjør at jeg mener dette er helt feil vei å gå, og muligheten vi har for å overvåke vil antakelig bare bli mer og mer sofistikerte. Er det i et slikt overvåkingsklima frie og demokratiske individer skal formes?

4 kommentarer:

June sa...

Jeg synes dette med overvåking er kjempeproblematisk. I et samfunn med mulighet for stadig mer overvåking, og begrensning av den enkeltes bevegelsefrihet (fra overvåking og kontroll) synes jeg det er merkelig at ikke lærere er mer kritisk til overvåking. Vi sosialiserer elevene våre til å godta å bli overvåket. Vi skal være glade for at vi lever i et regime som ikke misbruker denne informasjonen. Hva er den mest effektive atferdskontroll: indre kontroll eller ytre kontroll.Press har en tendens til å avle motpress.

EinarB sa...

Daglig overvåking i klasserommet syns jeg er noe svineri, og burde være unødvendig, slik du viser i punktene a-c.

Problemet er eksamen, som vi er pålagt å gjennomføre på en rigid og kontrollert måte. Da står valget mellom å overvåke eksamenssituasjonen, eller å gi elevene en pc som er rensket for juksemuligheter.

Gitt at man ønsker størst mulig frihet i den daglige databruken, syns jeg overvåking under tvil kan godtas i eksamenssituasjoner, fordi det å skape en "juksefri" pc er uhyre ressurskrevende og begrensende for bruken.

- Men helst skulle nå eksamensformene vært endret, slik at man kom unna hele problemstillingen.

jeanette tranberg sa...

Kontroll er ikke ensbetydende med kvalitet, så vidt jeg vet ...

Anonym sa...

Hm. Jeg kjenner at dette må bli et blogginnlegg. I morgen, da er jeg hjemme med et sykt barn og har litt tid til å fundere.