søndag, mai 20, 2007

VG1 - utkast årsplan

uke - læreplan
Emner - forslag til aktiviteter
Nettressurser:
34-36
 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv (samfunnslære - politikk?)


I perioden ta utgangspunkt i valgkampen (for st.spes. program - samarbeid samfunnslære?)
 • Dele klassen i grupper som tar hvert sitt politiske parti
 • Bruke opptak av politiske diskusjoner
Produkt:
 • Klassediskusjon/"valgkampinnlegg" (2 og 2 partier skal snakke om samme tema?)
37-39
 • bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
 • vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land
Islendingesoge (eksempelvis Gisle Sursson) - fra utdrag fra Iliaden (eks. Akilles og Troja) - "Veiviseren" (film) - Izzat (film)diskutere begrepet "ære" (eks. på en "verdi") - annen hardkokt litteratur?
Produkt
 • opprett en wiki (eksempelvis på Wikispaces.com ) og la elevene jobbe i grupper og legge ut på wikien
 • For reklamefri versjon av Wikispaces, opprett den her.
40, 42-43
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid


Leseprosjekt - krim, elevene skal lese en roman + krimnoveller?
Produkt:
 • elevene oppretter en skriveblogg (www.blogger.com ), romananalyse
 • Hva er krim? Noen elever får ansvar for å lage en tekst på klassewikien
 • Om novelleanalyse - elever lager en artikkel i wikien med teksteksempler fra tekstene de har brukt
44-46
 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
Kombinere arbeid med litteratur og "sammensatte tekster"
Produkt
 • Elevene jobber i grupper på 3 - lager billednovelle av fritt valgt novelle fra læreboka. Bruk av Photostory, Moviemaker, iMovie, Jumpcut eller liknende. Elevene kan eventuelt bruke mobilkamera
47-49
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
Analyse av musikkvideo - Mange elever har harddiskopptakere hjemme. Elevene kan ellers finne videoer på nettet.
Produkt
 • Elevene viser "sin video" og gir sin analyse
 • Noen elever lager et dokument om analyse av musikkvideo på norskwikien

50-3
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • forklare flerspråklighet og gi eksempler på hvordan språklig og kulturell samhandling kan bidra til språklige endringer og kulturell bevissthet
 • forklare grammatiske særtrekk ved norsk språk, sammenlignet med andre språk
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
Hva med å synge litt?
Produkt:
 • elevene skal skrive en artikkel med utgangspunkt i et språklig emne (jmf. punktene i læreplanen). De skal også følge noen svenske og danske nettaviser og skrive i norskbloggen hva som skaper overskriftene i de utvalgte avisene. De skal være omhyggelige med kildebruk.
4-7
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
Jobbing med litteratur: en kan bruke lærebok og be elevene "legge opp" et visst antall sider, en kan kopiere opp tekster eller en kan bruke biblioteket. Tema kjærlighet? Sammenlikne kiosklitteratur og "seriøs litteratur"?
Produkt:
Stikkord i norskbloggen?

Tips: gå sammen og lag små nynorsktester og legg dem i en "testbank", så kopierer man testene over i norskfaget når man skal bruke dem
 • Test nynorsk (It's Learning)
9-11
Etterslep? Repetisjon? Prosjekt? Reklameanalyse? Drama? Sang?
 • Test nynorsk (It's Learning)
 • Språkrådets skolesider med nynorskøvinger og mye annet
13-15
 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har

Jobbing med litteratur: en kan bruke lærebok og be elevene "legge opp" et visst antall sider, en kan kopiere opp tekster eller en kan bruke biblioteket. Tips: de fleste biblioteker har et godt utvalg i lydbøker.

 • Produkt:
  Stikkord i norskbloggen?
 • Test nynorsk (It's Learning)
 • Språkrådets skolesider med nynorskøvinger og mye annet
16-18
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
Produkt:
 • Kåseri. Kan leveres skriftlig, fremføres i klassen eller f.eks. legges ut som podcast.
19-22
 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
Prosjekt - elevene jobber med ulike vinklinger og publiserer i norskwikien i tillegg til at de har en muntlig presentasjon.Ingen kommentarer: