torsdag, november 07, 2013

Wunderlist m.m.

Jeg har alltid hatt en viss glede av planleggingsverktøy. Kunsten å håndtere flere prosjekter og ikke bli veldig stresset, men samtidig ha kontroll og framdrift, innebærer for meg om å lage en form for lister, men med datofunksjon. På jobben jeg har nå er ingen dag lik, og jeg må skrive inn i Groupwisekalender for ca hver halvtime hvem jeg har avtale med og når jeg skal jobbe med kortsiktige og langsiktige prosjekter. Eksempelvis jobber jeg nå med veiledning av studenter, jeg skriver en fagartikkel om underytende elever, og - jeg jobber med å sette med inn i Logos, et verktøy for kartlegging av lese- og skrivevansker. Dette skjer parallelt med den "ordinære driften".
Et enkelt verktøy - som har sin styrke i sin enkelhet, er Wunderlist (takk for tipset, Arne Olav). Der legger jeg inn ulike typer gjøremål, de sorteres etter dato. Og det greie er at Wunderlista synkroniseres slik at jeg har den på nettbrettene jeg bruker, på mobilen og på jobbpc og hjemmemac. Pga overgang til Android telefon og Google Nexus 7 nettbrett, bruker jeg nå Google kalender og ikke iCal (for mac).  Men planleggingsverktøy som Things eller Omnifokus blir litt for omfattende for meg, og jeg må som sagt ha et verktøy som kan brukes på tvers av alle plattformer. Apropos holde styr på frister. Evernote har nå kommet med "reminder-funksjon". Dvs hvis en jobber med et dokument som krever oppfølging av et eller annet slag, så legger dokumentet inn at det "minner deg"om det i henhold til datoen for påminning du måtte sette.
Av andre prosjekter jeg har jobbet med i det siste, er et bokprosjekt med kona min, Heidi Strand Harboe, hun er lyriker og salmedikter, og jeg har bidratt med fotografier til boka Det kvite romet. Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe et eksempler. Den koster 220 kroner (+ eventuell porto)

Ingen kommentarer: