lørdag, november 30, 2013

November er privatisttid - og tips om littlist.no

Jeg pleier å være med på et privatistparti eller tre hver høst og vår. Og - det legger jeg ikke skjul på, når vi lager oppgaver, er det ikke utenkelig at privatisten blir bedt om å presentere sitt fordypningsemne. Spesielt nå i høst er at noen privatister har operert eller ny læreplan og noen etter gammel uten at de eller vi er helt klar over det. Så oppgavene vi har laget, har vært utformet slik at de dekkes av både ny og gammel plan.
Ellers så er jeg nok en gang student, og må som alle studenter skrive noen tekster. Det liker jeg stort sett ganske godt, studiene/tekstene jeg har tatt har tvunget meg til å reflektere over det jeg driver med. Så i løpet av dagen skal jeg skrive ferdig en oppgave om "underytere". Det er ikke utenkelig at jeg lager en bloggpost i forlengelsen av den forrige teksten om samme emnet (det har vært interessant å sette seg inn i). Men skriver man fagtekster, så man man lage en litteraturliste!
Elevene  skal i norskfaget lære seg skikkelig kildebruk, og de skal skrive fagtekster. En del av det er å kunne sette opp en skikkelig litteraturliste. Det er en norsk student som har laget en skikkelig smart tjeneste som ligger her. Jeg testet tjenesten på mine egne bøker, det funket bra! Kudos til Michael McMillan!

1 kommentar:

Tine i farta sa...

Godt tips!
Mine elever er flittige brukere av Universitetet i Agders Kildekompasset - http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx (scroll nedover)