onsdag, februar 27, 2013

Bruk av skjermforelesning

Vg2 i år har vært en utfordring, det skal jeg villig tilstå. Jeg har til tider hatt en opplevelse av å snakke til en "vegg" når jeg forsøker å formidle Vg2-lærestoffet. Noe av det som jeg mener har fungert, er bruk av korte videosekvenser som delvis alternativ til "frontal undervisning". Jeg legger ved eksempel på en slik videosekvens, i dette tilfellet altså om Wergelands Til foraaret. Så får det også for meg være en viss trøst at vi nærmer oss våren!

Til elevene:
Oppkjøring mot muntlig? Du kan jo komme opp i romantikken, og det forventes da at du skal kunne si noe om perioden, om sentrale diktere og om noen tekster. Hva med å lese Til Foraaret (Til våren) av Henrik Wergeland?
Les diktet her, og om diktet her. Her kan du høre diktet opplest. Til slutt: se min korte videokommentar (ca 10 minutter).

2 kommentarer:

Frøken Strøken sa...

Har du fått noen kommentarer på denne videoen fra elevene? Har de fulgt instruksene?

Leif Harboe sa...

De skal se den i morgen - eventuelt ha den som lekse, hvorvidt de vil følge instruksjonene vil sikkert variere akkurat som graden av interesse og oppmerksomhet vil variere.