mandag, desember 31, 2012

Nyttårsønske for privatistene!

Vi er snart 6 år inn i Kunnskapsløftet - og en del av dette handler om eksamen. I norsk skal eksamenskandidatene kunne bruke hjelpemidler, men i praksis gjelder ikke det mange privatister.  I Oslo plasseres de gjerne i en idrettshall uten tilgang til stikkontakter. De får gjerne bruke pc-en de har med seg (så lenge batteriet varer). Men de må ta høyde for at den siste timene må brukes innføring for hånd. For digital innlevering eller muligheter for utskrift byr ikke Oslo kommune på.
Nyttårsønske - at også privatister får bruke pc på eksamen i norsk (og gjerne andre fag også)! Så vanskelig kan vel ikke dette være?

Ingen kommentarer: