mandag, mai 09, 2011

Muntlig eksamen i norsk våren 2011

Jeg regner med at jeg får opp elever i norsk muntlig i år også.  Jeg la derfor ut noen ganske foreløpige skisser til oppgaveforslag, men de har jeg nå redigert vekk. Poenget med denne postingen var i utgangspunktet å hive ut flest mulig skisser. Jeg synes i utgangspunktet også det er viktig at elever og studenter har en klare ideer om hvordan eksamensoppgaver har sett og kan se ut selv om det er helt klart at eleven ikke får sin oppgave før de foreskrevne 48 timer. 
Rogaland fylkeskommune (som de fleste fylker?), kjører en foredragsmodell der elevene altså i utgangspunktet har 48 timer (man tar her utgangspunkt i virkedager slik at f.eks. mine elever på påbygg får både helg og helligdag i tillegg til 48 timer) til å forberede et foredrag. Det vil si at en ikke kan forvente omfattende nylesning av lengre tekster eller filmer. Samtidig ønsker jeg oppgaver som fungerer noe nyskapende, som ikke handler om gjenfortellinger fra undervisningen, men også som "belønner" god og jevn jobbing i faget gjennom 2-3 år. Ellers er ryddig kildebruk noe som må poengteres i forbindelse med  alle oppgavene.
Det jeg synes er viktig er at en forsøker å tenke vidt og bredt og ikke for tradisjonelt når det gjelder oppgaver. I følge rundskrivet som er laget i Rogaland, skal oppgavene dekke alle hovedområder og flest mulig læreplanplan.
Tilføyelse  18.5.
Som kommentaren nedenfor viser, er det et ganske stort mangfold eller sprik når det gjelder hva slags oppgaver elevene får. Jeg har vært med på at elevene selv lager problemstilling som så skal godkjennes, men denne prosessen tar tid, og vi opplever at faglærer er ute på sensoroppdrag når elevene får vite at de kommer opp slik at mulighet for veiledning er ganske forskjellig selv om en i teorien kan pålegge andre lærere eller avdelingsleder å steppe inn her.  Når muntlig eksamen er over, tenker jeg å legge ut de endelige oppgavene, og jeg oppfordrer andre om å gjøre det samme.

  5 kommentarer:

  Inger Marie sa...

  I Trondheim, Sør-Trøndelag fylkeskommune, får elevene et tema og må lage seg en problemstilling. Dette må de holde 10 min foredrag om. I følge vår modell ville disse oppgavene du tenker rundt være altfor smale. De får oppgitt hvilke kompetansemål som kan være aktuelle å bruke i besvarelsen sin. Det blir ganske mange kompetansemål.

  Leif Harboe sa...

  Interessant, gir dere elevene forslag til problemstillinger? Det hadde også vært interessant om du kunne nevne eksempel på tema.

  Knutse sa...

  LH: Vanlig praksis i vgs. slik jeg kjenner den, er at oppgavene til muntlig inkl. teamaene skal være ukjente for elevene og trekkes på trekkdagen. Deretter skal de forberede seg 48 timer på oppgavene som er gitt (på forrige læreplan fikk de servert oppgavene på eksamensdagen, riktignok med 30 min forb.tid). Her får man nærmest rundelig servert oppgavene ca. en måned før trekkdagen - eller en slags utblinking av pensum? Ingen motforestillinger? Blir forholdene rettferdige internt på din skole og vs andre skoler her? Ellers var oppgaveomrissene flotte. Har du aldri fått tilbud om å jobbe som oppgavekons. i Udir eller i en fagnemnd? Personlig savner jeg nye oppgaver og nytenkning til sentralgitt eksamen - nettbasert (som du også har skrevet om flere ganger). Så slipper vi kanskje mappevurderingen (lokalt gitt?) som Udir prøver ut nå (slike forsøk har en tendens til å etterfølges av omlegginger for alle).

  Ja jeg tror rett og slett at dagens sentralgitte eksamensoppgaver i en del fag nærmer seg en slutt. Og særlig nå med relativ lett ulovlig Internett-tilgang på eksamensdagen (ja alle terminprøver i det hele tatt) - se

  http://knutmichelsen.blogspot.com -

  om juks på Internett.

  Inger Marie sa...

  Jeg har sendt svar på dette på mail til deg.

  Karsten_kristiansen sa...

  PÅ vår skole fikk vi velge selv om vi ønsket en 48-timersmodell eller en 30-min. modell. Da det står i skolens intærne “Retningslinjer for opplæringen. at elevene skal være med på avgjørelsen. Tror også det er sendt et rundskriv om dette høsten 2008 til skolene, UDIR. Hvilken modelvi skulle ha eksamen i, avgjorde klassen tidlig i vår.
  - Elev, 3vgs.