fredag, desember 17, 2010

Må skolestil være stil? Dessuten - farvel til Delicious.

Neida, det behøver selvsagt ikke være langsvarsoppgaver i form den klassiske tekstanalysen, artikkelen, kåseriet eller essayet. I og med at elevene hos oss ofte skal produsere tekster på 1-2 økter à 90 minutter, vil det ofte være formålstjenlig med andre skriveutfordringer i form av f.eks. kortsvarsoppgaver.
.
Akkurat nå sitter påbyggsklassen min og skal svare på flg. spørsmål:

(Forventa lengde, mellom 200 og 250 ord på kvar oppgåve)

Oppgåve 1
Kva gjer Luren til ein typisk nasjonalromantisk tekst? Kom med døme og grunngi svaret ditt

Oppgåve 2
Korleis tolkar du den siste scenen i Fortuna der madam Kruse reiser seg og går midt i gudstenesta? Kom med grunngjeving for tolkinga di.

Oppgåve 3
Kommenter bloggsjangeren? Kva har han til felles med og kva skil han frå andre digitale og - “ikkje-digitale” sjangrar?

Oppgåve 4
Kva er skilnaden på realisme og naturalisme? Kom med døme frå tekstar du har lese eller sett.


Elevene får bruke lærebøker og notater, og de som har jobbet godt i høst og har systematiske notater vil her få glede av det. Denne type spørsmål gikk forøvrig gjerne tidligere på karakteren i norsk muntlig ("skriftlig-muntlige" prøver kalte vi det).
På spørsmål 4 vil de selvsagt få god hjelp av læreboka - hvis de vet å bruke innholdsfortegnelse og stikkordsregister. Er dette god eksamenstrening da? De går jo i Vg3! Joda, det er det. Elevene må faktisk regne med kortsvarsoppgaver til eksamen.
De skriver forøvrig på sidemål denne gangen.

Dårlig av Yahoo!!
Ellers registrerer jeg at Delicious visstnok skal avvikles. Det er rart at Yahoo ikke har klart å lage business av en så god tjeneste. Det er veldig synd for oss som har investert mye i og har hatt mye glede av tjenesten. På samme måte som jeg nå betaler Apple for mobileMe, Google for 100 gigabyte lagring, Dropbox for synkronisering og lagring og Flickr for deres fototjeneste, ville jeg ikke hatt noen problemer med å betale Delicious noen dollar i året. Delicious er min forlengede hukommelse. Det er en måte jeg har lagret, organisert, delt og gjenbrukt digitale ressurser på som vel kanskje kanskje Diigo kan erstatte. Diigo opererer i likhet med Evernote og Dropbox med gratis- og premium-abonnement. Det er rart at Yahoo ikke har klart å utvikle noe tilsvarende her.
En kan forøvrig importere det en har lagret av bokmerker både til Evernote og inn i Diigo. Importerer man bokmerkene inn i Evernote mister man imidlertid alle taggene selv om man får med adresser og notater. Det er en vesentlig ulempe.
Jeg har uansett investert tid og ressurser i Delicious. I forbindelse med NKS-kurset jeg skrev for en tid tilbake, bruker jeg f.eks. Delicious-tagger i hver studieenhet. Dvs. for min del at ting må endres og skrives om.
Det vil uansett alltid være en risiko med denne type gratistjenester. Som regel vil det ikke skje over natten, seriøse aktører vil legge til rette for avvikling og overgang. Jeg ser f.eks. ikke bort i fra at Yahoo vil stoppe for nye abonnement, men at eksisterende brukere vil ha tilgang til sine bokmerker i lang tid framover selv om en muligens ikke får tagget nye ressurser. Hvor lenge vil Diigo holde det gående? Så vidt jeg husker, var Yahoo på nippet til å slå seg sammen med Microsoft. Jeg er usikker på om en slik fusjon hadde vært en styrke for Delicious eller ikke.

En siste lille digresjon.
Det normale i de videregående skolene i Rogaland har vært at elevene har kjøpt sine maskiner, gjerne gjennom innkjøpsordninger arrangert av fylket (jeg synes fylkeskommunen her har gjort en god jobb her). Men ulempen synes noen er at en da mister "kontrollen", en kan ikke installere overvåkningsprogram som gjør at lærer til en hver tid skal kunne gå inn på elevens skjerm som noen ønsker seg. Derfor har én videregående skole her i sørfylket lagt en mildt press på elevene om at de skal lease maskiner som da er kjøpt inn av skolen/fylket, og det en oppnår med det er at skolen da kan installere "Classroom manager" eller tilsvarende på disse maskinene. Jeg vet ikke hva slags pedagogiske diskusjoner denne skolen har hatt om dette, men jeg kom på det da jeg kom over et blogginnlegg av Arne Olav Nygard fra 2009, men som er minst like aktuelt idag. Det hadde vært interessant om lærere som har erfaring med denne type program, kunne si litt om hva de tenker om dette.
Jeg har forøvrig en følelse av at mange lærere er litt for mye på Facebook på jobb, jeg vil derfor foreslå at lærerne også får Classroom manager installert på sine maskiner slik at avdelingsleder/rektor og fylkeskolesjef skal kunne "følge med" på hvordan de ansatte bruker arbeidstiden.

Ingen kommentarer: