onsdag, oktober 27, 2010

En folkefiende - tips til jobbing med teaterstykke/film

 1. Les handlingsresyme 1/ og handlingsresyme B over det opprinnelige teaterstykket. (Hele stykket kan du forøvrig finne her.)
 2. Er det noe forskjell mellom film fra 2004 og dramaet fra 1883? Hva kjenner du igjen? Hva oppfatter du som forskjellig.
 3. Dansken Georg Brandes uttalte i 1872 at “Det, at en Litteratur i vore Dager lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat.” Med utgangspunkt i dette Brandes-sitatet vil det være riktig å si at både film og Ibsen-stykke går inn i den realistiske tradisjonen. Hvilke problemer setter Ibsen søkelyset på i dette stykket?
 4. Filmen er det vi kaller for en adaptasjon. Hva tror du ligger til grunn for de valgene filmregissør/manusforfatter og produsent har gjort når de har “omformet” Ibsens tekst til film?
 5. Vi sier gjerne at denne type forteller har en “motor”, og at konflikten(e) er motoren som driver handlingen framover. Hvilke konflikter finner du i filmen?
 6. Filmen er på 90 minutter. I filmer med denne lengden har vi gjerne to vendepunkt, ett etter ca 30 minutter, og ett etter ca 60 minutter. Hva er et vendepunkt? Hva oppfatter du som vendepunktet/vendepunktene i filmen?
 7. Hvilken likhet ser du mellom filmen Haisommer 1 og Ibsens En folkefiende?
 8. Hva er det som gjør at Tomas Stockman blir en “folkefiende”?
 9. Forgiftning og forurensing kan i stykket oppfattes i overført betydning, på hvilken måte?
 10. I Ibsens tekst står det: “Sagen er den, ser I, at den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene.” Hvordan oppfatter du det sitatet? Hvordan stemmer det med filmen?
 11. Kommenter følgende Ibsen-sitat: “Flertallet har aldrig retten på sin side. Aldrig, siger jeg! Det er en af disse samfundsløgne, som en fri, tænkende mand må gøre oprør imod. Hvem er det, som udgør flertallet af beboerne i et land? Er det de kloge folk, eller er det de dumme? Jeg tænker, vi får være enige om, at dumme mennesker er tilstede i en ganske forskrækkelig overvældende majoritet rundt omkring på den hele vide jord. Men det kan da vel, for fanden, aldrig i evighed være ret, at de dumme skal herske over de kloge!”
 12. På slutten av filmen sier Tomas Stockman: “Jeg klarer ikke å være alene”. Hvordan oppfatter du filmens slutt?
Ingen kommentarer: