onsdag, oktober 06, 2010

DelRett


Jeg kom over DelRett, men stusser over noe at det første jeg sjekket. De hevder at det ikke er lov å vise spillefilm i et klasserom. Jeg mente et klasserom var definert som en "privat forsamling". (Skal sjekke opp dette mer).
Som jeg meldte i forrige post, er jeg i Bolivia, og siden jeg her kommer inn på vern av rettigheter, lovverk osv. kan det passe å vise bildet fra markedet på El Alto. 5 DVD-plater koster her på markedet 9 kroner, det er hakket rimeligere enn vanlig gatepris i La Paz.
Legg merke til prisen, 5 dvder til prisen av 10 boliviano, dvs 9 kroner. Tror det er billig - selv her.

6 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.ks.no/u/Om-KS/KS-oppgaver/KS-Advokatene/Fagartikler-KS-Advokatene/Offentlig-fremforing-av-filmverk-i-skole-mv/

"Praktisk sett har det betydning at fremvisning av en film for en vanlig skoleklasse i ordinær klasseromsundervisning, som regel ikke er offentlig fremføring. På grunn av den nære relasjonen mellom klasseelevene og læreren, er dette å anse som en privat krets. Fremføringen faller dermed utenfor åndsverkloven § 2. Dette gjelder uavhengig av om man viser hele filmen eller deler. Visning for en større gruppe på skolen, for eksempel ved skoleavslutning for et klassetrinn, er som regel offentlig fremføring."

Marit sa...

I følge Medietilsynet er det lov å vise film i klasserommet, og de siterer Kultur- og kirkedepartementet så jeg velger å tro at dette er en pålitelig kilde - selv om oppslaget er fra 2008. http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Ofte-stilte-sporsmal/Kino/Er-det-lov-a-vise-film-pa-skolen/

Leif Harboe sa...

Takk for innspill Guttorm og Marit, synes det er litt på kanten at ting framstilles nokså bastant i alle fall der det er dissens.

Unknown sa...

Hei Leif
Takk for nyttig tilbakemelding! Dette hjelper oss å gjøre Del Rett (beta) bedre.

Jeg har rettet informasjon på denne siden: http://norgesuniversitetet.no/delrett/?q=node/22
og lagt til informasjon om at film kan vises i en skoleklasse og andre "private kretser".

Deler av informasjonen på Del Rett (beta) er opprinnelig utarbeidet med tanke på universiteter og høgskoler, men skal selvfølgelig være riktig for andre undervisningsinstitusjoner også.

Anonym sa...

Veldig sent svar, men her står det litt: http://www.norwaco.no/nor/undervisning/filmvisning

Leif Harboe sa...

Til Kjemikeren, Norwaco er en interesseorganisasjon som har en veldig streng fortolkning av reglene til sin gunst.Se de andre kommentarene.