søndag, august 15, 2010

Skriftlig norsk - kollektivt skriveopplegg om argumentasjon

På egen skole har vi nå forsøkt å komme fram til en modell som har ambisjonen å gi elevene den nødvendige skrivetrening uten å ta livet av læreren. Det er jo litt plagsomt med julekarakteren hvis grunnlaget vi har bare er én karakter. Vi vil forsøke å bytte ut de tradisjonelle skriftlig-muntlige prøvene som vi oppfatter Udir har nedlagt forbud mot med kortsvarsprøver som går på den skriftlige karakteren. Her skal teksten ha begrenset omfang, og det vil vel være innholdet som står i sentrum, noe mer enn den skriftlige utformingen?
Når det gjelder skrivetrening ellers, vil jeg forsøke å bruke bloggfunksjonen i Its Learning, i alle fall noen måneder. Det kan være jeg finner bloggfunksjonen såpass dårlig at vi skifter over til Blogspot, men jeg skal gi det et forsøk. Et godt integrert skriveverktøy i læringsplattformen er jo ikke å forakte - så jeg forsøker bloggfunksjonen med mine tre klasser.
Så har norsklærerhjernen begynt å jobbe, og jeg har klekket ut et skriveopplegg som jeg vil forsøke første uka i påbygg og idrett Vg3. Vi skal jobbe med argumentasjon, og stiloppgaven skal gå ut på å drøfte dødsstraff. Jeg skal forsøke å lage en prosess der klassen i fellesskap utformer en argumenterende tekst, dvs. de jobber tre og tre. Rent skrivepedagogisk har jeg den såkalte fem-avsnittsmodellen i bakhodet. Arbeidsgangen er tenkt slik:
 • Del 1
 • A. Alle gruppene gjør nettsøk, og finner 2-3 nettressurser som skal hjelpe dem å skrive teksten. Alle skal ha en begrunnelse for hvorfor de synes ressursene er spesielt interessante, relevante, troverdige osv.
 • B. Gruppene oppretter sin etherpad. En kan gjøre det f.eks. her: http://piratepad.net/
 • Etter at elevene har gjort litt research fordeler jeg skriveoppgavene.
 • 2-3 grupper lager en innledning ved hjelp av en etherpad.
 • Parallelt skriver 3-4 grupper et avsnitt for dødsstraff og 3-4 grupper et avsnitt mot.
 • Utkastene sendes meg i slutten av timen som ikke-formatert tekst (jeg hater unødvendig bruk av filvedlegg som bare skaper masse ekstra arbeid).

 • DEL 2
 • Elevene har fått tilsendt alle forslagene, og leksen har vært å plukke ut den beste innledningen og de beste avsnittene (for og imot). Vi diskuterer hvilke avsnitt vi ønsker å ta videre. Hvilke avsnitt er best? Hvorfor? Hvordan er kildene brukt i de ulike avsnittene? Hvordan har de skapt troverdighet rundt egen argumentasjon? Hvilken innledning er best? Hvorfor?
 • Vi setter så sammen til én tekst. Nå må vi se på hvordan teksten henger sammen, og jeg vil be dem diskutere hva vi bør gjøre for å "binde teksten" sammen og skape gode overganger mellom avsnittene.
 • Etter økta; elevene får tilsendt teksten som nå bare mangler en avslutning. Alle gruppene får i lekse å skrive forslag på et avsluttende avsnitt.

 • DEL 3
 • Vi diskuterer hvilken avslutning vi synes er best.
 • Til slutt repeterer jeg oppsett av kildeliste.
Opplegget er tenkt over to og en halv økt, og er et forsøk å skape diskusjon og bevissthet rundt det å utforme en argumenterende tekst. I tillegg får jeg tatt opp kildebruk enda en gang, og det trengs.

1 kommentar:

Inger Hilde sa...

Dette opplegget virket spennende. Mulig jeg "låner litt". Liker at elevene får skrivetrening uten at lærerne får enda mer retting. For en tid tilbake hadde vi et opplegg der elevene fikk skrive en tekst sammen hvis de ønsket. Det gikk bra, og de fleste syntes det var veldig inspirerende å jobbe sammen om tekst.

Spent på hvordan bloggverktøyet i It's fungerer, håper du deler erfaringer etter hvert.