fredag, april 23, 2010

Daria og Propaganda.net har fått konkurranse, Studienett.no
I utgangspunktet har jeg ingenting imot denne type samlinger av tekster. Selv sitter jeg med oppgaver jeg skal skrive i forbindelse med spanskstudiet mitt. Jeg er selvfølgelig svært interessert i hva andre har skrevet og ikke minst i hvordan de har formulert seg på spansk, hvilke faguttrykk osv. de bruker. Jeg ønsker å se hvilke perspektiver de har, og det er jo slik det fungerer. Vi ser hva andre har tenkt, og så vil det i noen grad hjelpe oss videre med vår egen tekst. Dette gjelder elever som skriver stil, det gjelder dem som skriver på et doktorgradsarbeide, det gjelder dem som lager en lærebok. Utfordringen min er å formulere gode oppgaver som mine elever lærer noe av, videre å formulere oppgaver som gjør at jeg kan gi dem en karakter som avspeiler kompetansen deres. Det vil i dette tilfellet si at vi ikke alltid bør basere oss på opptrykk/gjenbruk av gamle stilsett.
Hos Studienet kan man kjøpe tekster, man kan eventuelt laste ned andres mot at man laster opp sine egne, et slags delogbruk-system kan man jo si.
Ulempen med dette nettstedet er at plagieringskontrollen antakelig ikke vil "ta" disse tekstene. Hva gjør vi da?

Ingen kommentarer: