onsdag, desember 10, 2008

Overvåkning del 2

Som jeg alt har vært inne på for et par uker siden, skal Rogaland fylkeskommune igang med et prosjekt som går ut på å installere en klient (Netop School) i elevmaskinene som skal gjøre det mulig for læreren å

a. se elevenes skjermbilder
b. ta over elevenes skjermbilder (alle ser f.eks. lærerskjermbildet)
c. kontrolle nettsidene de skal få gå inn på
d. stenge Internett-tilgangen
e. kommunisere med enkeltelever osv.
f. disable muligheten for å bruke minnepinner osv.

Netop School springer ut av programvare som ble ble brukt for å fjernadministrere maskiner i store og små nettverk der pc-tekniker slapp å fysisk løpe rundt til alle maskinene.
I utgangspunktet må systemet basere seg på at eleven gir sin tillatelse til at slik programvare skal installeres ettersom våre elever eier maskinene sine selv, men det er lett å gjøre frivillighet illusorisk ved f.eks. å kreve at elevene skal installere dette hvis de skal få tilgang til skolens nettverk eller hvis de ønsker å bruke pc på prøver.
Tankegangen antar jeg må være at læringsutbyttet til eleven vil være omvendt proporsjonalt med mulighet for å lese VG på nett, sjekke mail, sende meldinger på msn, oppdatere facebooken. Altså - skru av mobiltelefonen og annet elektronisk utstyr, fest setebeltene og så vil læringen ta av - nesten av seg selv. Læreren kan fortsette med talk and chalk (vi har fått forkynt for alt folket at lærerne foreleser alt for lite - i hvert fall i matematikkfaget) i trygg forvisning om at alt som kan disables er disablet, lektor Tørdal behøver ikke lenger å pønske på gode motiverende poeng - Internett er lagt dødt - ved hjelp av Netop School eller tilsvarende spyware.
Norsk skole er basert på tillit. Faktisk er det slik at jeg som lærer i vgs. styrer nesten 2/3 av arbeidsåret mitt selv. Jeg er kun 1/3 i klasserommet. Resten av tida bruker jeg til for-/etterarbeid og litt møter. Siden teknologien gjør det mulig, kunne jo her arbeidsgiver installere en liten klient på min maskin også - for å se hva jeg bedrev. Men den gjør ikke det selv om teknologien gjør det mulig.
Med dagens prøve- og eksamensordninger, kan det også være fristende og forståelig å bruke teknologi for å forsøke å lage mest mulig like forhold for elevene selv om jeg tror fusk vil være er relativt konstant størrelse, det er bare metodene som endrer seg.
Nå er jeg likevel ikke totalt avvisende, det kan være elevgrupper med så liten grad av indre kontroll at det hadde vært fristende i perioder å få litt hjelp av storebror ser deg. Samtidig - disse elevene som vi kanskje i størst grad finner på yrkesfaglige studieretninger, som kanskje har opplevd skolen som et traurig sted fullt av nederlag, studieretninger der kanskje en tredjedel ikke fullfører, er det de som vi primært skal utsette for en overvåknings- og kontrollpedagogikk? Vil det være bra i forhold til frafallsproblematikken?
Jeg mener det er et paradoks hvis homo zappiens og generasjon Y abdiserer og sier - vi klarer ikke dette - dere må kontrollere og passe på oss. Er nettavhengigheten så stor at det å ha nettfrie perioder vil oppleves som et gode? Kanskje, kanskje. Av og til kan det kjennes godt å logge helt av.
Jeg tror likevel en må kjøre forsøk i ulike retninger, det handler om å utvikle ethos, gode læringsmiljø, varierte opplegg, varierte måter å evaluere på. Når jeg av og til lager gode motiverende opplegg, har elevene det travelt, de glemmer å spørre om pause, de involveres. De jobber godt uten trusselen om overvåkning.

Se forøvrig hva Jeanette Tranberg og June Breivik skriver om det samme.
Illustrasjonen (som jeg fant på bloggen til Jon Hoem) viser en elev som er blitt ferska i å bruke OpenOffice. Bildet er forøvrig hentet fra Netop Schools hjemmeside

6 kommentarer:

Anonym sa...

Helt klart at dette vil være et glimrende verktøy for de som vil fortsette å forelese som de alltid har gjort.

Hos oss tester vi for tiden ut et system for å begrense eller stenge internettilgang: begrense vil si gi tilgang til it's learning/ordnett.no - altså en forholdsvis eksamenslik situasjon; stenge vil si stenge all nettilgang. Begges deler kan gjøres pr gruppe/klasse eller pr elev.

Jeg ser at det er situasjoner hvor det skal foregå kommunikasjon (forelesning, klassesamtale) hvor nettet er svært lite nødvendig og sannsynligvis mer en distraksjon enn noe annet. Om det hadde vært like greit å be elevene legge ned lokkene på PC'en er en annen sak, men det er vel ikke så lett å konkurrere med Facebook 100% av den tiden slik kommunikasjon foregår.

Faren er selvfølgelig for det første at det brukes helt ukritisk og altfor hyppig, for det andre at det ikke akkurat legger opp til bygging av ansvarlighet hos elevene.

Vi har hatt det i bruk i to-tre uker, og de første tilbakemeldingene fra lærerne er, kanskje ikke overraskende, positive ...

Overvåking slik NetopSchool legger opp til synes jeg er verre - godt poeng det du nevner med hvordan vi ville følt oss dersom overordnede til enhver kunne kikke inn på skjermene våre eller ta kontroll over dem.

Leif Harboe sa...

Til Jørn, ja - det kan friste med funksjonalitet som styrer hvilke applikasjoner og tjenester elevene skal ha tilgang til. Hvilket system er det dere prøver?

Anonym sa...

Såvidt jeg har skjønt er det egenutviklet i IT i sentraladm i Akershus fylkeskommune.

Vi fikk bare lagt til et valg i favoritter på nettleseren der vi kan styre dette med ett klikk.

Anonym sa...

Jeg må si jeg er i ferd med å gi opp min illusjon om å ta mitt første elevkull som lærer med meg inn i det 21 århundret.

Vi har laptoper til hver av dem, men hver gang de skal brukes nekter halvparten å komme på nett på grunn av dårlig trådløs nettverksdekning i klasserommet. Dessuten er sikkerheten i Sandnes kommune så rigid at man ikke kan drive noe digital kompetanseopplæring som har noen som helst form for tråder til virkeligheten.

Jeg er solid lei av å bruke timene til å fly rundt klasserommet for å fikse problemer på halvparten av maskinene. En "fjernstyrings"-funksjon på lærermaskinen ville jo heller ikke hjulpet all den tid elevene ikke får logget seg inn på maskinene i utgangspunktet.

Nei her må kommunen finne ut hva de vil satse på...utdanning i skolen eller å tjene penger på å selge selge skolene spesielle trådløse basestasjoner som koster for mye til at budsjettene tillater innkjøp på denne siden av 2010!

Leif Harboe sa...

Til Torger Åge: Jeg synes du viser et beundringsverdig pågangsmot under frustrende arbeidsforhold. Jeg håper Sandnes kommune setter pris på deg så lenge de får beholde deg. Det skumle med slike forhold er jo at det stopper opp for egen kompetanseutvikling med mindre man er fornøyd med steinaldermetoder. Det tror jeg ikke du er. Hvilke fag er det du har?

Anonym sa...

http://albertine.mediasogndalvgs.com/blog/?cat=61

Sjekk her, litt om min erfaring. Programmet virker forresten ikke lenger i klasserommet. Tror aldri noen lærere tok det i bruk. Kanskje var det ikke nødvendig?