lørdag, oktober 04, 2008

Negroponte is my manDagens sitat: “Everything will be wiki - everything will be open source. Not because it´s free, but it´s better” (fra da Nicolas Negroponte steg ned fra himmelen og besøkte IT-tinget i Tønsberg for noen dager siden)

Negroponte-tekster finner du her.

1 kommentar:

Anonym sa...

I webbens barndom på tidlig 90-tall, var det meningen at alle nettsider skulle være wiki-aktige. Dette fordi en nettleser skulle også være en "nettskriver", dvs. en tekstbehandler som kunne skrive html i tillegg til å vise html andre hadde laget. Men i 1994 unnlot den største nettleseren (som het Netscape 1) å ha støtte for skriving. Dermed ble webben i flere år nærmest et enveismenium. En forsøkte å omgå dette ved å utvikle "publiseringsløninger" og html-redigeringsprogram som skulle gjenvinne mulighetnene til å skrive nettekster i tillegg til bare å lese dem.