mandag, april 14, 2008

NDLA, forlagene og samtidslitteratur

NDLA jobber med å få avtaler med forlagene om kunne legge litterære tekster ("samtidstekster" osv.) ut på nett. Jeg betviler forlagenes vilje til å komme med mulig løsning her uten at jeg her har innsideinformasjon. Jeg tror tvert imot at forlagene driver en form for utmattelsestaktikk som da rammer skolens kjernefag spesielt, norskfaget når det gjelder NDLA.
Jeg ser flere paradokser ved situasjonen slik den er nå med de trykte tekstsamlingene jeg kjenner fra videregående skole. Læreplanens krav om representativitet gjør at man lager hakkemat av litteraturen, noen sider av en kvinnelig forfatter, noen sider av en samisk forfatter, litt av ditt og litt av datt. De fleste læreverk maltrakterer litteraturen, og litteraturopplevelse blir det i alle fall ikke.. .. Jeg synes ikke det har blitt bedre med de europeiske innslagene selv om tanken må sies å være god. Det blir dessverre enda flere fragmenterte tekstbrokker (tre sider Odyssevs, tre sider av Romeo og Julie, fem sider Dante....).
Mine innvendinger er todelte, litteraturen i bits and pieces blir ikke bedre av å flytte den på nett. Den blir like dårlig. Og dessuten - forlagene har neppe reell vilje til å bidra til en løsning som er økonomisk bærekraftig for fylkene og NDLA.
Det jeg derimot ønsker meg er gode tjukke antologier med fullstendige noveller og la-a-ange romanutdrag. Forlag, våkn opp. Nettet egner seg til alt teoristoffet og antakelig sakprosaen. Og det er forståelig at dere vil stikke kjepper i hjula på NDLA, men bli litt kreative her. Ikke kjør videre på de håpløse tekstsamlingene deres med samtidslitteratur. De er så dårlige at det meste er bedre. Dere har sikkert skjønt hva jeg synes dere skal lage, og som jeg synes skolene bør kjøpe.
Egentlig ønsker jeg meg et eget litteraturfag, men det får kanskje være grenser for hva man kan ønske seg. (Neste gang jeg skal ha Vg2 vil jeg lage meg mitt eget litteraturfag ved at vi jobber 1-2 måneder konsentrert med litteratur.)

1 kommentar:

Ingunn sa...

Du er inne på noe, ja. Jeg savner en bedre grunnstamme av antologier i skolebiblioteket slik at vi har tekster til rådighet, f.eks i halve klassesett. Vi er en helt ny skole, så det kommer vel mer etterhvert. Men hvis elevene må betale selv så vet vi hvordan det går. Da blir det billige løsninger, tekstutdrag og hummer og kanari.Jeg savner også en felles forståelse av hva elevene bør kjenne til av litteratur når de er ferdige med grunnutdanningen. Noen bautaer er det vel, men bruker vi ikke litt for mye tid på å snakke om litt for gamle tekster? De treffer i hvertfall ikke alltid mine elever.