lørdag, april 19, 2008

Hva jeg jobber med akkurat nå

I Vg2 har vi jobbet med 1800-tallet. Vi har sunget Nordmanden (eller Millom bakkar og berg...) av Ivar Aasen, lest Nationalitet av Vinje osv osv. , og jeg har forsøkt å engasjere dem i tanker om nasjonalitet, identitet, osv osv. uten at jeg synes jeg har lyktes spesielt godt i det. Arbeidspresset er ganske stort, og det går ut over kreativiteten og mine forberedelser.
I Vg1 har vi jobbet med retorikk, og de er nå igang med å forberede egne taler (de står ganske fritt men talen skal inneholde sitater eller referanser til andre litterære tekster, og talen skal på en eller annen måte røre, bevege og/eller engasjere. Har man NRK's DVD med Typisk norsk. er episode 2 fin - første del handler retorikk og den bruker Ari Behn, Gunnar Stålsett og Haakon Magnus' taler i forbindelse med ditto brylluper. Youtube har godt tilfang av retorisk materiale, vi har ellers brukt Al Gores nobeltale, og jeg har i den forbindelse laga et lite notat. En del retoriske ressurser vil man ellers kunne finne på min Delicious.
Ellers har jeg parallelt hatt såkalte fagsamtaler med ca 70 elever. Jeg har brukt ca 10 minutter på hver; jeg har stor glede av karakterbokfunksjonen i It's Learning. Når vi snakker, har jeg tatt utgangspunkt i karakterene de har fått på ulike typer oppgaver (utrolig hvor mye jeg har rettet!), og jeg har åpnet 2-3 tekster de har skrevet som jeg har rettet ved hjelp av Markin. Vi har så brukt litt tid på å se på de tilbakemeldingene jeg har gitt dem der. Fagsamtalene er ikke forberedt utover at jeg bruker det materialet jeg alt har tilgjengelig.
På min skole er tanken at vi skal ha to fagsamtaler i året - det synes jeg er for mye, jeg ønsker én fagsamtale, og mener den bør komme i januar etter at de har fått terminkarakterer.

Det siste ballen som nå har kommet i luften, er å skrive leksjoner for NKS. Jeg har 80% i skolen, og fyller resten av tida opp med eksterne oppdrag. Når det gjelder NKS, har jeg delt norskpensumet for hele videregående skole i 10 moduler, og hver modul vil ha 2-4 leksjoner. Leksjonene lages i powerpoint, og jeg leser inn lydkommentarer slik at det blir som en hermetisert forelesning. En slik powerpointforelesning vil være på mellom 10 og 20 minutter. Til lydarbeidet bruker jeg det utmerkede programmet Audacity.
Målet har vært å ha tre moduler mer eller mindre klare i april - hvis jeg får 1. mai og fridagen 2. mai til dette formålet, skal jeg nesten klare det. Men jeg har akkurat sendt inn modul 1 for første tilbakemelding, og er veldig spent på hva NKS synes.
Det er selvsagt interessant i seg selv å tilrettelegge stoff på en slik måte, samtidig ser jeg i grunn for meg at vi i noen grad kunne hermetisere undervisning i form av videoforelesninger o.l. som et supplement og/eller erstatning for det som vil foregå "live". Jeg skulle gjerne tilby elevene mine ulike alternative måter å tilegne seg stoff på; f.eks. ved at de kunne velge mellom ulike former for forelesninger med meg eller andre (vi har jo alle våre darlings). Det er jo et eget podcast-format som gjør det mulig å legge inn bilder og illustrasjoner i tilegg til lydsporet. Dette blir sikkert utrolig lett når jeg neste uke får min første mac .
Men nå blir det noen dagers avbrekk i forbindelse med personaltur til Warsawa.


(Bildet er fra Flickr - opplysninger om fotografen finnes her.)

1 kommentar:

Marita sa...

Jeg er enig med deg i antall samtaler, en må være nok. Er det noen som har tenkt på de stakkars elevene og alle samtalene de må gjennomgå? Jeg kombinerte det ellers i høst med at elevene skrev refleksjonsnotat (brukte undersøkelse på it's learning) før samtalen om hva de mente om egen innsats, hvor de lå i faget, og ev. spørsmål. Det fungerte fint, og da har jeg også noe jeg velger å kalle dokumentasjon (inntil det kommer en god definisjon på hva som regnes som dokumentasjon...).