mandag, september 03, 2007

Å sitere musikk og bruke andres bilder

Jeg forsøker å lage noen retningslinjer for hvordan sitere, og jeg tenker da ikke bare på tekst, men også kunst og musikk.
Akkurat nå har jeg sendt en mail til Tono med følgende case:

Eleven skal skrive en tekst om barokken, og vil da blant annet legge inn noen korte musikk-innslag med barokkmusikk for å vise til noen kjente barokk-komponister, Bach osv.
Komponisten er jo død for flere hundreår siden, men jeg regner da at det selvfølgelig er plateselskap og utøvere som har rettigheter til sin innspilling. I norskfaget er det nå et begrep som heter sammensatte tekster, og eleven ønsker å legge ut sin tekst bestående av tekst, bilder og 2-3 musikksitat hvert på inntil 2 minutter på Internett. Jeg forutsetter at utøvere og plateselskap krediteres.

Jeg vil veldig gjerne ha en vurdering fra Tono om dette.

Jeg har sendt videre sendt mail til Bono (som ivaretar bildende kunstneres rettigheter) med følgende spørsmål:

1. Eleven skriver en tekst som skal legges ut på Internett. Han skal skrive om et maleri og gjengir et fotografi av bildet som en del av sin Internett-tekst. Bildet er "vernet". Navn på kunstner osv er selvfølgelig oppgitt. Kan det her ha noe å si i hvilken oppløsning maleriet er gjengitt i (høy- lavoppløsning osv...)?
2. Eleven skanner inn et maleri fra en kunstbok og legger ut på Internett. Vernetiden er utløpt (dvs det er mer enn 70 år siden kunstneren er død)

2 kommentarer:

EinarB sa...

Når det gjelder det første spørsmålet, er det noe som heter lovlig sitatbruk, og det gjelder for musikk såvel som for tekst. En juridisk konsulent hos Tono har laget en artikkel om "Tono i et digitalt landskap", og det er laget et utdrag: "Sitatbruk og sampling i digitale medium".

Et sentralt poeng i utdraget er at sitatene ikke må utgjøre selve publikasjonen. Man kan altså ikke sample små biter fra en masse kilder, sette det sammen til et nytt verk, og påstå at man bare har sitert. Dette krever tilltatelse fra opphavsmennene.

Spørsmålet om malerier og bilder skal jeg ikke uttale meg om.

Ellers ble det i eStandardprosjektets regi utarbeidet en rapport som het:"Enklere tilgang til digitale ressurser", som kan være verdt å se på. (Jeg kan tenke meg at svarene fra Tono og Bono ikke kommer med det aller første..)

Leif Harboe sa...

Jeg så på dokumentet du nevner. I en sammensatt tekst i mitt"case", vil ikke den bare bestå av masse musikksitater. Musikk-sitatene vil være en liten bit av et større arbeid (tekst, bilder osv.). Jeg er konkret og nevner 2-3 musikksitater - hver på inntil 2 minutter.