mandag, september 17, 2007

Oppdatering

Jeg har sittet med bokprosjektet mitt i 2 måneder, og kunne i og for seg gjerne sitte 2 måneder til. Det er isolert sett et dårlig betalt prosjekt, men jeg liker å skrive, og det jeg skriver om, er noe som opptar meg, skolenorge trenger noen web 2.0 evangelister. Manuset og 140 illustrasjoner er nå sendt til forlaget, så får vi se. Jeg sendte til og med utkast til omslag som redaktøren umiddelbart ikke var kjempebegeistret for.
Ellers er klasse nr. 3 nå igang med blogging.
Denne uka går jeg gjennom videoklippene av elevenes foredrag. De har sendt inn evaluering av seg selv, og jeg bruker det som utgangspunkt for tilbakemelding og karaktersetting. Dette er første gang jeg gjort opptak av muntlig norsk som elevene også har hatt tilgang til. Det synes jeg fungerte godt.
Det slår meg:
  • elevene forbinder kunnskap (de rette svarene) med noe som står i lærebøkene
  • kunnskap er noe som skal læres utenat så lenge at man er i stand til å svare på spørsmålene på prøven (upload - download)
  • læring er noe som foregår i klasserommet - helt isolert fra verden forøvrig, en egen liten verden.
Jeg skulle gjerne sittet en måned og planlagt dette skoleåret vi nå er i full gang med. Det er så mye som er nytt, og jeg kan bare i svært liten grad gjenbruke det vi gjorde ifjor. 4 timer er egentlig ganske lite med tanke på ambisjonene i Kunnskapsløftet. Grovplanen lagde jeg i vår. Noen som har en god Vg1-plan i norsk? Egentlig kunne jeg kjørt dette opplegget sammen med en annen lærer, en annen klasse, et annet sted.
På skolen er vi dessuten ganske frustrerte over økte krav til uformell vurdering. Ambisjonene om personlig oppfølging, individuelle opplegg, individuelle tilbakemeldinger på alt mulig, dokumentasjon av dette osv. forutsetter egentlig at elevene har hver sin privatlærer.
Samtidig gleder jeg meg over den nye norsklæreplanen. Den er ferdighets- og aktivitetsorientert samtidig som den åpner for et mangfold av tekster, alt fra Romeo og Julie til Youtube.

Ingen kommentarer: